Navigace

Obsah

Informace o organizaci výuky ve dnech 25. až 29. 1. 2021

Výuka v tomto období bude probíhat beze změn stejně jako v prvním týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021

Ve čtvrtek 28. ledna obdrží žáci 1. a 2. třídy výpis z vysvědčení. Jejich rodiče převzetí výpisu potvrdí do žákovské knížky či deníčku zápisem "Viděli jsme výpis z vysvědčení" s podpisem. Výpis z vysvědčení se škole nevrací.

Žákům 3. - 9. třídy bude výpis z vysvědčení zaslán na jejich školní emailovou adresu. Žák s výpisem seznámí rodiče. Dle metodického pokynu MŠMT žádáme rodiče o potvrzení následujícím způsobem: Rodič napíše do žákovské knížky: "Seznámil(i) jsem se s výpisem vysvědčení" a připojí podpis. Zápis potom ofotí a fotografii pošle na email nebo mobil třídního učitele svého dítěte. Originál výpisu vysvědčení děti obdrží po otevření škol k prezenční výuce do 3 dnů od nástupu do školy.

V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny - distanční výuka nebude probíhat.

 

Informace o organizaci výuky ve dnech 11. až 22. 1. 2021

Výuka v tomto období bude probíhat beze změn stejně jako v prvním týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021

 

Informace o organizaci výuky ve dnech 4. až 8. 1. 2021

Výuka v 1. týdnu roku 2021 bude probíhat podle opatření určených pro 5. stupeň systému PES.

K prezenční výuce budou do školy docházet žáci 1. a 2. třídy. Průběh všech činností ve škole bude probíhat za dodržování hygienických opatření (roušky, dezinfekce, časté větrání či pobyt venku).

Žáci vyšších ročníků mají v tomto týdnu nařízeno distanční vzdělávání. Rozvrh videokonferencí je zveřejněn v stránkách školy v sekci Výuka na stránce dané třídy.

Činnost školní družiny bude probíhat v homogenních skupinách, zvlášť pro 1. a zvlášť pro 2. třídu. Ranní družina bude k dispozici pouze pro žáky 1. třídy.

Žáci 1. a 2. třídy mají zajištěny obědy ve školní jídelně. Žáci na distanční výuce mají obědy odhlášeny. Mohou ovšem odebírat obědy za dotovanou cenu do jídlonosičů. K tomuto odběru je nutno se přihlásit u vedoucí školní jídelny.

 

Během distanční výuky jsou žáci povinni sledovat webové stránky školy ( www. skoladl.cz), účastnit se videokonferencí a vypracovávat zadané úkoly. Žáci, kteří nemají možnost připojení na internet, dostanou práci domů. Způsob předání materiálů si dohodnou s třídními učiteli.

Neúčast na distanční výuce omluví rodiče běžným způsobem v žákovské knížce.

 

Rozvrh videokonferencí bude zveřejněn v sekci Naše škola- Výuka.

 

Pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče pro žáky s podpůrnými opatřeními bude probíhat distančním způsobem podobně jako běžná výuka.

V době distanční výuky nebudou probíhat zájmové kroužky - kroužek deskových her, doučování a badatelský kroužek.

 

Pro rodiče je vstup do vnitřních prostor zakázán. Žádáme je tímto, aby do školy sami nevstupovali, zazvonili u dveří a vyčkali, až pro ně přijde některý ze zaměstnanců.

 

Firma Silkom umožňuje přístup ke svým online výukovým programům pro pedagogy, děti i jejich rodiče. Dočasně budou zpřístupněny všechny programy, posléze potom jen ty, které má škola zakupeny.

K využití programů je třeba do počítače stáhnout a rozbalit aplikaci DidaktaCZ projektor na tomto odkaze:

http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip

Po spuštění této aplikace je nutné stisknout tlačíko "ZadatPIN" v levé hodrním rohu

a zadat kód KCED

 

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021

 

V novém školním roce i nadále trvají zvýšená hygienická opatření. Při vstupu do budovy a do jídelny mají žáci k dispozici bezkontaktní dávkovače s desinfekcí. Úklid prostor probíhá za použití virucidních prostředků. Několikrát denně se desinfekčním roztokem ošetřují kliky, madla schodů a vypínače. Ve třídách probíhá pravidelné větrání.

Žádáme rodiče, aby vybavili své děti rouškou, kterou budou mít žáci v aktovce a použijí ji při výskytu příznaků respirační choroby. Pokud Vaše dítě vykazuje známky respirační choroby již doma, neposílejte ho do školy. Chráníte tak zdraví jeho spolužáků i ostatních zaměstnanců školy.

Mgr. Leopold Kropáč

 

 

Zadání úkolů pro domácí práci dětí najdete v sekci Naše škola/výuka/třída dítěte.

Využít můžete také edukativní vysílání ČT UčíTelka na ČT 2

 

Obálka almanachu

V rámci oslav 100. výročí českého školství v Dlouhé Loučce byl za přispění Olomouckého kraje vydán Jubilejní almanach ZŠ Dlouhá Loučka. Kniha obsahuje stručnou historii školy, seznamy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a také seznamy absolventů, které jsou rozděleny podle ročníku ukončení školní docházky. Tuto více než 130 stránkovou publikaci si můžete zakoupit v kanceláři školy v budově u kostela ve dnech školního vyučování v době od 8.00 - 14. 00 hodin a v pokladně obecního úřadu v průběhu úředních hodin. Cena publikace je 150 Kč.

Mgr. Leopold Kropáč

 

 

 

Škola s čSoučasná 1. školní budovaeským vyučovacím jazykem byla v Dlouhé Loučce otevřena 15.září 1919. Prvním učitelem a správcem byl ustanoven František Ošťádal ze Šumvaldu. Do této jednotřídní školy docházelo 18 žáků. Většina dětí navštěvovala školu německou. Ve třicátých letech počet obyvatel s českou národností stoupl a škola byla změněna na dvojtřídku od školního roku 1932/33. Vyučování probíhalo ve vyhrazených místnostech německé školy. Své vlastní budovy se česká škola dočkala až 1.dubna 1936, kdy byla otevřena Švehlova státní obecná a mateřská škola.