Navigace

Obsah

V rámci probíhajících oslav 100. výročí českého školství v Dlouhé Loučce připravujeme na sobotu 14. září 2019 setkání bývalých členů pedagogického sboru naší školy. Pokud jste na naší škole v minulosti učili, máte zájem se setkání zúčastnit a zatím jsme Vás nekontaktovali, zašlete nám, prosím, kontaktní údaj (telefon či e-mail) na e-mailovou adresu 100let@skoladl.cz .

                                                                                                                                          Mgr. Leopold Kropáč

                                                                                                                                                      ředitel školy

 

 

 

 

Škola s čSoučasná 1. školní budovaeským vyučovacím jazykem byla v Dlouhé Loučce otevřena 15.září 1919. Prvním učitelem a správcem byl ustanoven František Ošťádal ze Šumvaldu. Do této jednotřídní školy docházelo 18 žáků. Většina dětí navštěvovala školu německou. Ve třicátých letech počet obyvatel s českou národností stoupl a škola byla změněna na dvojtřídku od školního roku 1932/33. Vyučování probíhalo ve vyhrazených místnostech německé školy. Své vlastní budovy se česká škola dočkala až 1.dubna 1936, kdy byla otevřena Švehlova státní obecná a mateřská škola.