Navigace

Obsah

Videokonference pro žáky 6. a 7. třídy

Vzhledem k absenci poloviny žáků v 6. a 7. třídě zavádíme pro žáky nemocné a v karanténě distanční výuku. Rozvrh videokonferencí a kódy pro přihlášení najdete na stránkách jednotlivých tříd v sekci Naše škola - Výuka - stránka třídy. Konference začínají ve středu 24. 11. 2021

 

Testování žáků antigenními testy

Testování žáků na onemocnění Covid 19 bylo prodlouženo a bude probíhat vždy v pondělí (popřípadě první den v týdnu, kdy se žák do školy dostaví) a to až do zrušení testování.

Testování žáků antigenními testy

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého plyne na území vybraných okresů (s výskytem laboratorně prokázaného onemocnění covid-19 nad 300 na 100 000 obyvatel za posledních 7 dní) povinnosti realizovat ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol a  žáků základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání na onemocnění Covid-19.

Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí při zahájení výuky. Metodika a postup testování jsou stejné jako při testování na začátku měsíce září a na jaře 2021.

 

Oznámení o ztrátě razítka

Ředitel ZŠ Dlouhá Loučka oznamuje, že v průběhu rekonstrukce budovy ZŠ U Modré hvězdy došlo ke ztrátě razítka. Jedná se o neplatné razítko školy, které se již nepoužívá, ale jeho vzhled je možno s oficiálně používaným razítkem zaměnit. Vzor ztraceného razítka najdete v sekci Dokumenty.

 

Nabídka kroužků DDM Uničov na ZŠ Dlouhá Loučka

Ve spolupráci s DDM Vila Tereza v Uničově připravujeme pro děti zájmové kroužky.
V případě dostatečného počtu dětí budou kroužky probíhat v prostorách naší školy.
Vedení kroužků obstarají zaměstnanci DDM. Kroužky budou placené.
Bohužel se nepodařilo zajistit vedoucí kroužku Zumba.
Přihlášky bude možné uskutečnit přímo na stránkách DDM od 20. 9.
Přesné termíny konání schůzek upřesňujeme. Začínat se bude od října 2021, pokud to epidemiologická situace dovolí.
Letáky s přesnými informacemi najdete na stránkách školy během příštího týdne. Děti budou informovány i ve škole.
 

Kroužky leták

 

Firma Silkom umožňuje přístup ke svým online výukovým programům pro pedagogy, děti i jejich rodiče. Dočasně budou zpřístupněny všechny programy, posléze potom jen ty, které má škola zakupeny.

 

K využití programů je třeba do počítače stáhnout a rozbalit aplikaci DidaktaCZ projektor na tomto odkaze:

http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip

Po spuštění této aplikace je nutné stisknout tlačíko "ZadatPIN" v levé hodrním rohu

a zadat kód KCED

 

Obálka almanachu

 

V rámci oslav 100. výročí českého školství v Dlouhé Loučce byl za přispění Olomouckého kraje vydán Jubilejní almanach ZŠ Dlouhá Loučka. Kniha obsahuje stručnou historii školy, seznamy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a také seznamy absolventů, které jsou rozděleny podle ročníku ukončení školní docházky. Tuto více než 130 stránkovou publikaci si můžete zakoupit v kanceláři školy v budově u kostela ve dnech školního vyučování v době od 8.00 - 14. 00 hodin a v pokladně obecního úřadu v průběhu úředních hodin. Cena publikace je 150 Kč.

Mgr. Leopold Kropáč

 

Škola s čSoučasná 1. školní budovaeským vyučovacím jazykem byla v Dlouhé Loučce otevřena 15.září 1919. Prvním učitelem a správcem byl ustanoven František Ošťádal ze Šumvaldu. Do této jednotřídní školy docházelo 18 žáků. Většina dětí navštěvovala školu německou. Ve třicátých letech počet obyvatel s českou národností stoupl a škola byla změněna na dvojtřídku od školního roku 1932/33. Vyučování probíhalo ve vyhrazených místnostech německé školy. Své vlastní budovy se česká škola dočkala až 1.dubna 1936, kdy byla otevřena Švehlova státní obecná a mateřská škola.