Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Zájezd na bruslení

Poslední den 1. pololetí se vypravili sportovně založení žáci na zimní stadion do Uničova, kde si zahráli hokej a zdokonalovali se v bruslařském umění. Možnosti si zabruslit využilo cca 40 žáků 4. - 9. třídy. Několik fotografií je v sekci Fotoreportáže. celý text

ostatní | 12. 2. 2020 | Autor:

Badatelský kroužek

Od října pracuje na škole badatelský kroužek, který je podporován z fondů MAP rozvoje vzdělání II pro ORP Uničov. celý text

ostatní | 10. 1. 2020 | Autor:

Soutěž O nejlepší vánočku v Uničově

Družstvo děvčat z páté třídy se zúčastnilo v sobotu 14. 12. 2019 soutěže O nejlepší vánočku, která proběhla na náměstí v Uničově. Všechny týmy se snažily uplést co nejlepší pečivo. Odborná porota vyhodnotila nejlepší dílo, ale hodnotné ceny si odnesli všichni soutěžící. Děkujeme rodičům za zajištění dopravy na akci. Několik fotografií z akce je v sekci Fotoreportáže. celý text

ostatní | 16. 12. 2019 | Autor:

Rozsvěcování vánočních stromů a vánoční trhy

V předvánočním čase vystupuje pěvecký kroužek na několika kulturních akcích v obci. Letos to bylo rozsvěcování vánočních stromů v Dlouhé Loučce a v Plinkoutě, začátek adventu na Křivé a také vystoupení v rámci vánočních trhů v kulturním domě v Dlouhé Loučce. Fotografie z těchto akcí najdete v sekci Fotoreportáže celý text

ostatní | 9. 12. 2019 | Autor:

Drakiáda

V neděli 13. října uspořádal SRPDŠ na hřišti TJ Sokol Dlouhá Loučka oblíbenou drakiádu. Pěkného počasí využilo přes 60 dětí, které za podpory svých rodičů soutěžily v různých disciplínách.
Fotografie jsou v sekci Fotoreportáže celý text

ostatní | 14. 10. 2019 | Autor:

Čtenářský klub v uničovské knihovně

V pátek 4.10. se členové čtenářského klubu pod vedení Mgr. Martiny Horňákové vypravili do městské knihovny v Uničově. V rámci Týdne knihoven proběhla beseda s knihovnicí, děti se seznámily se zařízením knihovny, vyplnily kvíz a začetly se do některých knih. Poté ještě navštívili výstavu děl V. Kubašty v uničovské galerii.
Několik fotografií je v sekce Fotoreportáže. celý text

ostatní | 7. 10. 2019 | Autor:

Závěr školního roku

Školní rok 2018/19 byl slavnostně uzavřen na společném setkání všech žáků a učitelů v sále kulturního domu. Žáci 9. třídy pak převzali své poslední vysvědčení ze základní školy na malé slavnosti v obřadní síni obecního úřadu.
Několik fotografií je v sekci Fotoreportáže. celý text

ostatní | 28. 6. 2019 | Autor:

Výuka na dopravním hřišti

Žáci 3. a 4. třídy absolvovali teoretickou i praktickou výuku dopravních pravidel na dětském dopravním hřišti v Uničově. Několik fotografií je v sekci Fotoreportáže celý text

ostatní | 25. 6. 2019 | Autor:

Oslavy 100. výročí české školy v Dlouhé Loučce

V sobotu 8. 6. 2019 se uskutečnily v zámeckém parku oslavy 100. výročí české školy v Dlouhé Loučce.Několik fotografií je v sekci Fotoreportáže. celý text

ostatní | 10. 6. 2019 | Autor:

Školní výlet 3. a 4. třídy

Žáci 3.a 4. třídy se svými učitelkami podnikli školní výlet do Štramberka a Kopřivnice. Prohlédli si malebné městečko, které je známé výrobou štramberských uší, navštívili jeskyni Šipka, ve které žili neandertálci a muzeum automobilů značky Tatra v Kopřivnici. Několik fotografií je v sekci Fotoreportáže. celý text

ostatní | 29. 5. 2019 | Autor:

Týden ekologie

V druhém květnovém týdnu proběhl projekt Týden ekologie. Několik fotografíí je se sekci Fotoreportáže celý text

ostatní | 14. 5. 2019 | Autor:

Dopravní soutěž

Ve čtvrtek 9.5. proběhla na dopravním hřišti v Uničově dopravní soutěž mladých cyklistů. Družstvo mladších žáků obsadilo pěkné třetí místo. Družstvo starších žáků skončilo šesté.
Děkujeme všem reprezentantům školy, kteří ve velmi nepříznivém počasí předvedli pěkné výkony. celý text

ostatní | 13. 5. 2019 | Autor:

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

V pátek 12. 4. a v sobotu 13. 4. proběhl na budově U Modré hvězdy zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2019/20. Pro rodiče žáků, kteří byli v těchto termínech nemocní bude vypsán termín dodatečného zápisu. Několik fotografií je v sekci Fotoreportáže. celý text

ostatní | 15. 4. 2019 | Autor:

Předškoláci v lavicích

V pátek 5. dubna navštívily děti 3. třídy MŠ budovu U Modré hvězdy. Seznámily se s členitostí budovy a navštívily třídy, ve kterých se bude konat zápis. Vyzkoušely se sezení v lavicích, které jim na chvíli půjčili naši prvňáčci a seznámili se s vybavením tříd. Prvňáčci se svým kamarádům také pochlubili, co už se za necelý rok školní docházky dokázali naučit.
Několik fotografií je v sekci Fotoreportáže. celý text

ostatní | 8. 4. 2019 | Autor:

Letové ukázky dravců

Ve středu 3.4. se na hřišti za tělocvičnou TJ Sokol uskutečnil výchovně vzdělávací program o dravých ptácích a sovách.Sokolníci ze sdružení Seiferos představili dětem různé druhy našich dravců a sov, a také několik druhů, které u nás nežijí. Poutavý výklad byl proložen mnoha zajímavostmi ze života dravců a také s problematikou jejich odchovu v zajetí. Na závěr akce se uskutečnily letové ukázky některých ptáků.
Několik fotografií z akce je možno shlédnout v sekci Fotoreportáže. celý text

ostatní | 4. 4. 2019 | Autor:

Návrat čápů

V sobotu 30.3. se vrátil na hnízdo první čáp. Život a dění na hnízdě můžete sledovat díky webové kameře na našich stránkách nebo na youtube. celý text

ostatní | 1. 4. 2019 | Autor:

Nové projekty ve 2. pololetí

V průběhu 2. pololetí probíhají nové projekty, které jsou financovány ze šablon, z prostředků MAP Uničovsko, či se jedná o jednorázové projekty.
Prvňáci se v projektové hodině Veselé zoubky seznamovali se správnou ústní hygienou. Ve vyučování využívají také notebooky, které byly pořízeny z prostředků ze Šablon pro ZŠ a MŠ II. Velký ohlas sklízí na budově U Modré hvězdy čtenářský koutek, který je financován z prostředků MAP Uničovsko. V pátek 29.3. navštívil žáky 1. -* 3. třídy maskot Bovýšek, který si s nimi povídal o významu ovoce a zeleniny v jídelníčku. Fotografie z těchto akcí jsou v sekci Fotoreportáže celý text

ostatní | 1. 4. 2019 | Autor:

Anglické divadlo a archeolaboratoř UP OLomouc

Ve středu 6.3. vyrazili žáci 7. třídy do Olomouce. Nejprve navštívili Universitu Palackého. Žáci měli možnost nahlédnout do několika archeologických laboratoří a seznámit se s běžnou pracovní náplní archeologa. Současně navštívili nádvoří objektu, kde se nachází půdorys - základy kostela sv. Petra.
Exkurze navazovala na předchozí projekt Archeologie Uničovska, který se uskutečnil 12. 12 2018.
Poté se přesunuli do kina Metropol v Olomouci, kde proběhlo divadelní představení s názvem Jack and Joe. Velká část představení se odehrála v anglickém jazyce. Některé části potom proběhly v českém jazyce, aby děti lépe pochopily děj představení. Zaměření na porozumění anglickému textu je důležité pro kontrolu kompetencí získaných v rámci výuky.
celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor:

Projektové dny

Ve dnech 4. a 5. března byly pro žáky 2. stupně připraveny dva projektové dny s lektorkou Ing.Erikou Bednaříkovou z organizace ABATOP. Aktivity byly zaměřeny na prevenci rizikových jevů a na stoleté výroční vzniku ČR.
Šesťáci absolvovali program Když hra není hra jako prevenci školní šikany. Sedmáci se zapojili do programů Moc slov, ve kterém se seznámili se základy komunikace mezi lidmi a Husovi na stopě, ve kterém se seznamovali s osobností Mistra Jana Husa a jeho hodnotovým systémem.
Osmáci pracovali v programu Když nestojí za to pro lásku umírat, který byl zaměřen na prevenci AIDS a pohlavních chorob.
Deváťáci se aktivně zapojili do programů Posedlost jídlem, který byl zaměřen na poruchy příjmu potravy a Staleté kořeny, který byl zaměřen na historii ČR a podporu národního cítění.
Několik fotografií je v sekci Fotoreportáže celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor:

Dětský maškarní karneval

Členové SRPDŠ připravili již tradiční dětský maškarní karneval, který se uskutečnil v neděli 17.3. v sále kulturního domu.
Fotografie z akce jsou v sekci Fotoreportáže. celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor:

Lyžařský kurz

V prvním únorovém týdnu se na chatě Relaxa ve Staré Vsi u Rýmařova uskutečnil lyžařský kurz žáků z 2. stupně. Kurzu se zúčastnilo 21 žáků. Zkušení lyžaři se zdokonalovali ve svých lyžařských dovednostech, začátečníci poznávali krásy sjezdového lyžování poprvé. Všichni však udělali velký pokrok, o čemž svědčí fakt, že závěrečný závod úspěšně absolvovali všichni účastníci kurzu úspěšně.
Několik fotografií je v sekci Fotoreportáže celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor:

Exkurze v ZOD Agro Dlouhá Loučka

Žáci 7. třídy navštívili v rámci výuky přírodopisu živočišnou výrobu v ZOD Agro Dlouhá Loučka. Pod vedením hlavního zootechnika ing. Skácela si prohlédli kravín, dojírnu i přípravnu krmiva a seznámili se s chovem mléčných plemen skotu. Fotografie jsou s sekci Fotoreportáže celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor:

Projektový den o Evropské unii

Ve spolupráci informačním centrem Europe Direct v Olomouci proběhl na druhém stupni projektový den na téma Evropská unie. Několik fotografií je v sekci Fotoreportáže celý text

ostatní | 12. 12. 2018 | Autor:

Rozsvěcování stromečku a vystoupení na vánočních trzích

Členové pěveckého kroužku pod vedením Mgr. Daniely Maškové a Mgr. Martiny Horňákové vystoupili v pátek 30.11.2018 při rozsvěcování vánočníku stromečku před budovou ZŠ U Modré hvězdy. O den později si vystoupení zopakovali na vánočních trzích v kulturním domě. Za týden, tj. 7.12. je čeká ještě vystoupení v Plinkoutě.
Několik fotografií je v sekci Fotoreportáže. celý text

ostatní | 3. 12. 2018 | Autor:

Cestopisná přednáška o Madagaskaru

Ve čtvrtek 29.11. se žáci 5. - 9. třídy zúčastnili cestopisné přednášky Kateřiny a Miloše Motani na téma Divoký Madagaskar. Fotografie jsou v sekci Fotoreportáže. celý text

ostatní | 30. 11. 2018 | Autor:

Výchovný koncert

V pátek 23.11. se uskutečnil v sále místního kina výchovný koncert zpěváka a speakera Dana Kubici. Žáci 1. stupně se aktivně zapojili do hudebního programu "A pořád se něco děje", žáci druhého strupně a 5. třídy se seznámili s první částí historie skupiny Beatles. Několik Fotografií je v sekci fotoreportáže. celý text

ostatní | 26. 11. 2018 | Autor:

Carusošou

Ve čtvrtek 15.11.2018 reprezentovala naši školu žákyně 4. třídy Diana Žochová v pěvecké soutěži Carusošou, která se uskutečnila v sále uničovského mkina. Několik fotografií je v sekci fotoreportáže. celý text

ostatní | 26. 11. 2018 | Autor:

Taktické cvičení HZS

V pátek 16.11. proběhlo na budově U Modré hvězdy taktické cvičení hasičského záchranného sboru na téma Požár na ZŠ Dlouhá Loučka.
Fotografie jsou v sekci Fotoreportáže.
celý text

ostatní | 19. 11. 2018 | Autor:

Dýniáda slavnost světel

V pátek 2. 11. připravili členové SRPDŠ oblíbenou dýniádu v zámeckém parku. Fotografie jsou v sekci Fotoreportáže. celý text

ostatní | 7. 11. 2018 | Autor:

Vysazení lípy svobody

Žáci z budovy U Modré hvězdy vysadili ve středu 31. 10. lípu svobody. celý text

ostatní | 1. 11. 2018 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední