Navigace

Obsah

Zprávy

Kroužek keramiky

V předvánočním období finišovala výroba keramiky. Nejpovedenější výrobky si můžete prohlédnout ve fotogalerii. celý text

ostatní | 22. 12. 2017 | Autor:

Projekt EU

V posledním předvánočním týdnu proběhl na budově U Kostela projekt Evropská unie. Fotografie jsou ve fotogalerii celý text

ostatní | 21. 12. 2017 | Autor:

Mikulášské kino

Děti z prvního stupně si užily mikulášského filmového představení v kině, které pro ně připravili členové SRPDŠ. Po návštěvě Mikuláše s andělem a čertem se všichni podívali na vánoční pohádku Anděl Páně 2. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii. celý text

ostatní | 7. 12. 2017 | Autor:

Rozžínání vánočního stromečku

Děti z pěveckého i tanečního kroužku se podílely na rozsvěcování vánočního stromečku jak v Dlouhé Loučce, tak v Plinkoutě. Pod vedením Mgr. M. Horňákové a Mgr. D. Maškové si připravily na obě akce pásmo koled a lidových říkadel. Fotografie z akcí jsou ve fotogalerii celý text

ostatní | 7. 12. 2017 | Autor:

Postcrossing

Žáci 8. ročníku pokračují v rámci výuky angličtiny v projektu Postcrossing celý text

ostatní | 21. 11. 2017 | Autor: Mgr. Bohdana Heidenreichová

Seminář Tonda Obal na cestách

Ve středu 15. 11. 2017 se všechny třídy postupně zúčastnily ekologického semináře Tonda Obal na cestách. Akce se organizována společností Ekokom a jejím cílem je naučit děti správně třídit druhotné suroviny. Během pětačtyřicetiminutového programu se děti seznámily s nejrozšířenějšími druhy tříděných odpadů. Lektoři seznámili žáky s funkcí barevných kontejnerů, vysvětlili, co do nich patří a co nepatří a jak správně připravit domovní odpad k následné recyklaci.
Několik fotografií z akce je ve fotogalerii. celý text

ostatní | 16. 11. 2017 | Autor:

Medlovský cross

Před podzimními prázdninami, se naši reprezentanti zúčastnili tradičního závodu v Medlově. celý text

ostatní | 2. 11. 2017 | Autor:

Dýniáda

Infromace o Dýniádě jsou v sekci Akce celý text

ostatní | 20. 10. 2017 | Autor:

Exkuze do Archeoskanzenu v Modré

Exkurzi 6. - 8. třídy krátce zhodnotily žákyně 8. třídy celý text

ostatní | 19. 10. 2017 | Autor:

Mezinárodní florbalový turnaj

Žáci 1. stupně reprezentovali školu na mezinárodním florbalovém turnaji v Medlově celý text

ostatní | 11. 10. 2017 | Autor:

Evropský den jazyků 2017

Na škole proběhl 26. 9. 2017 Evropský den jazyků celý text

ostatní | 2. 10. 2017 | Autor: B. Heidenreichová

Nový školní rok

Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. 2017.
Prvňáčci si vezmou s sebou svoje nové aktovky a přezůvky, ostatním žákům stačí přezůvky, blok a propiska.
V sekci dokumenty jsou požadavky na sešity pro jednotlivé ročníky a tabulka s provozem kanceláře školy o prázdninách celý text

ostatní | 30. 6. 2017 | Autor:

Staré školní kroniky

Státní okresní archiv v Olomouci digitalizoval některé staré školní kroniky. Postupně je budeme zveřejňovat v sekci Naše škola/kroniky celý text

ostatní | 13. 6. 2017 | Autor:

ŠABLONY 2016 :

Naše škola se zapojila do projektu Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ, tzn. Šbalony pro ZŠ a MŠ. Tento projekt je financován EU. Děti více čtou a pochvalují si doučování Další vzdělávání pedagogických pracovníků, čtenářské kluby, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a zavedení angličtiny do první a druhé třídy metodou CLIL – to jsou cíle projektu z dotačního titulu Šablony 2016. celý text

ostatní | 9. 3. 2017 | Autor:

Kroužek zábavné logiky a deskových her

Během schůzek klubu se děti seznamují s různými typy her a činností, podporujících logické myšlení, prostorovou představivost, matematické znalosti a verbální schopnosti a dochází tak k celkovému rozvoji jejich osobnosti. celý text

ostatní | 9. 3. 2017 | Autor:

Čtenářský klub

Členové čtenářských klubů chodí do knihovny, vyplňují pracovní listy související s přečtenými knihami, rozvíjejí svou slovní zásobu i fantazii pomocí různých jazykových her. Tyto děti se i v dnešní době plné moderních technologií dokáží nadchnout pro čtení. K dispozici je spousta nově zakoupených knih. celý text

ostatní | 9. 3. 2017 | Autor:

Metoda CLIL

Metoda CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka, v našem případě angličtiny. Mezi nesporné výhodu CLILu patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Žáci jsou lépe motivováni a jsou zároveň účastni bezprostředního použití jazyka. CLIL je vyučován v první a druhé třídě. Žáci se učí základním slovíčkům a jazykovým dovednostem, a tím se připravují na výuku angličtiny ve 3. ročníku. celý text

ostatní | 9. 3. 2017 | Autor:

Doučování

Doučování navštěvují děti, které jsou ohroženy školním neúspěchem. Doučování je zaměřeno na matematiku a český jazyk, ale pokud mají žáci problémy i v jiných předmětech, učitelé a asistentky pedagogů jsou schopni učivo vysvětlit. Jak pedagogové, tak především děti vnímají doučování pozitivně. celý text

ostatní | 9. 3. 2017 | Autor:

Názory dětí na doučování

- Je to dobrý, líbí se mi tam, něco se tam naučím. Když něčemu nerozumím, a toho je hodně, čemu nerozumím, tak mi to vysvětlí. Je tam sranda – je to dobré, že v naší škole něco takového je. Vanesa - Zlepšila jsem se v matematice Tereza - Připravujeme se tam na hodinu Jirka - Líbí se mi tam a připravujeme se na hodinu Eva celý text

ostatní | 9. 3. 2017 | Autor:

Prevence výskytu parazitů

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že na začátku školního roku se opět děti sdružují ve větších skupinách- ve třídách, kroužcích, hrozí zvýšené riziko výskytu vší. Prosíme Vás proto o spolupráci při prevenci opakovaného rozšiřování parazitů mezi dětmi. Postup při odvšivování je v sekci Školní zpravodaj celý text

ostatní | 21. 9. 2016 | Autor:

Projekt v angličtině

POSTCROSSING Postcrossing – se sedmou třídou posíláme první anglicky psaný pohled. V 7. třídě jsme se dohodli na tom, že se v letošním školním roce zúčastníme celosvětové hry Postcrossing. Jde o to, že se účastníci zaregistrují na webových stránkách a všichni registrovaní (hru hraje okolo 125 000 lidí z 200 států světa) si mezi sebou vyměňují pohlednice. Nejde o náhodný výběr. Systém je velmi dobře propracovaný a nestane se, aby někdo jen psal a nic nedostával.
Od září vyučuje na naší škole angličtinu aprobovaná učitelka s bohatou praxí Mgr. Bohdana Heidenreichová. Vzhledem k tomu, že žákům chybí konverzační znalosti, nabízíme pro žáky 8. a 9. třídy kroužek konverzace v angličtině. Tyto znalosti jistě uvítají při přechodu na střední školy, ale i v běžném životě. celý text

ostatní | 7. 9. 2016 | Autor: