Navigace

Obsah

Zprávy

Projekt EDISON

V týdnu od 17. do 21. září proběhl na škole projekt EDISON celý text

ostatní | 24. 9. 2018 | Autor:

Výlet žáků 8. třídy

Žáci 8. třídy se svým třídním učitelem podnikli odložený školní výlet. celý text

ostatní | 24. 9. 2018 | Autor:

Kácení máje

Povystoupení na hodech v Plinkoutě 19. 5. 2018 se pěvecký a taneční kroužek představil se svým vystoupením také při kácení máje v sobotu 26.5. Děti poprvé vystoupili v nových kostýmech. Několik fotografií je v čsekci Fotoreportáže. celý text

ostatní | 28. 5. 2018 | Autor:

Projekt o migraci a holocaustu

Dne 7. května proběhl na druhém stupni projektový den na téma migrace a holocaust. Projektový den byl připraven ve spolupráci v Umiversitou Palackého v Olomouci. Lektoři byli vybráni z řad studentů UP. celý text

ostatní | 15. 5. 2018 | Autor:

Koncert ke dni matek

V neděli 13. 5. 2018 se uskutečnil Koncert ke dni matek. Několik záběrů je v sekci Fotoreportáže celý text

ostatní | 14. 5. 2018 | Autor:

Projekt Týden ekologie

V posledním dubnovém týdnu proběhl projekt Týden ekologie. celý text

ostatní | 11. 5. 2018 | Autor:

Běh osvobození - Jarní běh V. Pšenici

V pátek 4. 5. 2018 se uskutečnil tradiční Běh osvobození.
Několik fotografií je v části Fotoreportáže. celý text

ostatní | 7. 5. 2018 | Autor:

Vítězství ve florbalovém turnaji

Naše družstvo zvítězilo ve florbalovém turnaji v Libině celý text

ostatní | 3. 5. 2018 | Autor:

Soutěž v anglickém jazyce.

Na konci měsíce března proběhla na 2. stupni a v páté třídě školní soutěž a anglickém jazyce. Vítězní účastníci obdrželi diplom a malou odměnu. Několik fotografií je v části fotoreportáže. celý text

ostatní | 9. 4. 2018 | Autor:

Zápis do 1. třídy

Ve dnech 6. a 7. dubna proběhl zápis do první třídy. Rodiče, kteří mají zájem o zapsání svého dítěte a nedostavili se v tomto termínu, se mohou k zápisu dostavit po domluvě až do 30. dubna. celý text

ostatní | 9. 4. 2018 | Autor:

Návrat čápů

V pondělí 2. dubna přiletěl na hnízdo samec čápa bílého. Jeho život můžete pozorovat přes webovou kameru na kanále youtube. celý text

ostatní | 3. 4. 2018 | Autor:

Naučný pořad Mám chytré tělo

V pátek 23. 2. 2018 proběhl v kulturním době naučný pořad Mám chytré tělo. Několik fotografií je ve fotogalerii. celý text

ostatní | 26. 2. 2018 | Autor:

Kroužek keramiky

V předvánočním období finišovala výroba keramiky. Nejpovedenější výrobky si můžete prohlédnout ve fotogalerii. celý text

ostatní | 22. 12. 2017 | Autor:

Projekt EU

V posledním předvánočním týdnu proběhl na budově U Kostela projekt Evropská unie. Fotografie jsou ve fotogalerii celý text

ostatní | 21. 12. 2017 | Autor:

Mikulášské kino

Děti z prvního stupně si užily mikulášského filmového představení v kině, které pro ně připravili členové SRPDŠ. Po návštěvě Mikuláše s andělem a čertem se všichni podívali na vánoční pohádku Anděl Páně 2. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii. celý text

ostatní | 7. 12. 2017 | Autor:

Rozžínání vánočního stromečku

Děti z pěveckého i tanečního kroužku se podílely na rozsvěcování vánočního stromečku jak v Dlouhé Loučce, tak v Plinkoutě. Pod vedením Mgr. M. Horňákové a Mgr. D. Maškové si připravily na obě akce pásmo koled a lidových říkadel. Fotografie z akcí jsou ve fotogalerii celý text

ostatní | 7. 12. 2017 | Autor:

Postcrossing

Žáci 8. ročníku pokračují v rámci výuky angličtiny v projektu Postcrossing celý text

ostatní | 21. 11. 2017 | Autor: Mgr. Bohdana Heidenreichová

Seminář Tonda Obal na cestách

Ve středu 15. 11. 2017 se všechny třídy postupně zúčastnily ekologického semináře Tonda Obal na cestách. Akce se organizována společností Ekokom a jejím cílem je naučit děti správně třídit druhotné suroviny. Během pětačtyřicetiminutového programu se děti seznámily s nejrozšířenějšími druhy tříděných odpadů. Lektoři seznámili žáky s funkcí barevných kontejnerů, vysvětlili, co do nich patří a co nepatří a jak správně připravit domovní odpad k následné recyklaci.
Několik fotografií z akce je ve fotogalerii. celý text

ostatní | 16. 11. 2017 | Autor:

Medlovský cross

Před podzimními prázdninami, se naši reprezentanti zúčastnili tradičního závodu v Medlově. celý text

ostatní | 2. 11. 2017 | Autor:

Dýniáda

Infromace o Dýniádě jsou v sekci Akce celý text

ostatní | 20. 10. 2017 | Autor:

Exkuze do Archeoskanzenu v Modré

Exkurzi 6. - 8. třídy krátce zhodnotily žákyně 8. třídy celý text

ostatní | 19. 10. 2017 | Autor:

Mezinárodní florbalový turnaj

Žáci 1. stupně reprezentovali školu na mezinárodním florbalovém turnaji v Medlově celý text

ostatní | 11. 10. 2017 | Autor:

Evropský den jazyků 2017

Na škole proběhl 26. 9. 2017 Evropský den jazyků celý text

ostatní | 2. 10. 2017 | Autor: B. Heidenreichová

Staré školní kroniky

Státní okresní archiv v Olomouci digitalizoval některé staré školní kroniky. Postupně je budeme zveřejňovat v sekci Naše škola/kroniky celý text

ostatní | 13. 6. 2017 | Autor:

Prevence výskytu parazitů

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že na začátku školního roku se opět děti sdružují ve větších skupinách- ve třídách, kroužcích, hrozí zvýšené riziko výskytu vší. Prosíme Vás proto o spolupráci při prevenci opakovaného rozšiřování parazitů mezi dětmi. Postup při odvšivování je v sekci Školní zpravodaj celý text

ostatní | 21. 9. 2016 | Autor:

Projekt v angličtině

POSTCROSSING Postcrossing – se sedmou třídou posíláme první anglicky psaný pohled. V 7. třídě jsme se dohodli na tom, že se v letošním školním roce zúčastníme celosvětové hry Postcrossing. Jde o to, že se účastníci zaregistrují na webových stránkách a všichni registrovaní (hru hraje okolo 125 000 lidí z 200 států světa) si mezi sebou vyměňují pohlednice. Nejde o náhodný výběr. Systém je velmi dobře propracovaný a nestane se, aby někdo jen psal a nic nedostával.
Od září vyučuje na naší škole angličtinu aprobovaná učitelka s bohatou praxí Mgr. Bohdana Heidenreichová. Vzhledem k tomu, že žákům chybí konverzační znalosti, nabízíme pro žáky 8. a 9. třídy kroužek konverzace v angličtině. Tyto znalosti jistě uvítají při přechodu na střední školy, ale i v běžném životě. celý text

ostatní | 7. 9. 2016 | Autor: