Navigace

Obsah

Zprávy

Dýniáda

Infromace o Dýniádě jsou v sekci Akce celý text

ostatní | 20. 10. 2017 | Autor:

Exkuze do Archeoskanzenu v Modré

Exkurzi 6. - 8. třídy krátce zhodnotily žákyně 8. třídy celý text

ostatní | 19. 10. 2017 | Autor:

Mezinárodní florbalový turnaj

Žáci 1. stupně reprezentovali školu na mezinárodním florbalovém turnaji v Medlově celý text

ostatní | 11. 10. 2017 | Autor:

Evropský den jazyků 2017

Na škole proběhl 26. 9. 2017 Evropský den jazyků celý text

ostatní | 2. 10. 2017 | Autor: B. Heidenreichová

Nový školní rok

Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. 2017.
Prvňáčci si vezmou s sebou svoje nové aktovky a přezůvky, ostatním žákům stačí přezůvky, blok a propiska.
V sekci dokumenty jsou požadavky na sešity pro jednotlivé ročníky a tabulka s provozem kanceláře školy o prázdninách celý text

ostatní | 30. 6. 2017 | Autor:

Závěr školního roku

V pátek 30. 6. se uskutečnil v kulturním domě závěr školního roku 2016/17. S vycházejícími žáky se rozloučili také představitelé obce při malé slavnosti v obřadní síni obecfního úřadu. Fotografie byly přidány do fotogalerie celý text

ostatní | 30. 6. 2017 | Autor:

Zájezd do Vídně

V sobotu 24. 6. 2017 se uskutečnil zájezd pro žáky s rodiči do hlavního města Rakouska Vídně. celý text

ostatní | 29. 6. 2017 | Autor:

Návštěva profesionálních hasičů

V měsíci červnu proběhla již tradiční návštěva hasičů ve 2. a v 6. třídě. Fotografie jsou ke zhlédnutí ve fotogalerii. celý text

ostatní | 23. 6. 2017 | Autor:

Florbalový turnaj

Fotografie ze čtvrtečního florbalového turnaje žáků I. stupně jsou umístěny ve fotogalerii. celý text

ostatní | 15. 6. 2017 | Autor:

Úspěchy našich žáků ve výtvarných soutěžích

Žáci prvního stupně se v jarních měsících umístili na předních místech ve výtvarných soutěžích. Školu dobře repezentovali Miroslav Vebr a Nela Nešporová. celý text

ostatní | 13. 6. 2017 | Autor:

Staré školní kroniky

Státní okresní archiv v Olomouci digitalizoval některé staré školní kroniky. Postupně je budeme zveřejňovat v sekci Naše škola/kroniky celý text

ostatní | 13. 6. 2017 | Autor:

Školní akademie

Školní akademie proběhla v neděli 11. 6. 2017 celý text

ostatní | 13. 6. 2017 | Autor:

Hudební podvečer

Ve čtvrtek 1.6.2017 se v sále místního kina uskutečnil hudební podvečer, na kterém vystoupili žáci 5. třídy a 2. stupně. Fotografie z akce jsou ke zhlédnutí ve fotogalerii. celý text

ostatní | 5. 6. 2017 | Autor:

Koncert Radima Zenkla

V pátek 7. 4. 2017 se uskutečnil výchovný koncert světoznámého hráče na mandolínu Radima Zenkla. V první části se děti seznámily s původem a využitím mandolíny. Ve druhé části pak hudebník ukázal žákům různé druhy fléten ze všech částí světa. Děti z 1. stupně pak společně s Radimem Zenklem zahrály několik skladeb. celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor:

Multifunkční hřiště

Od soboty 8. 4. 2017 bude opět možno využít multifunkční hřiště u školy. Zájemci si mohou domluvit termín a předání klíčů na čísle 702 862 067 celý text

ostatní | 4. 4. 2017 | Autor:

ŠKOLNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

Na naší škole proběhla školní soutěž v angličtině. Účastnili se žáci 5. až 8. ročníku. Pracovali na různých úkolech a první tři byli odměněni diplomem a sladkou odměnou. Zde je pořadí výsledků: Výsledková listina všech ročníků:
5. ročník 1. Marek Očenášek 2. Filip Axman / Barbora Medunová 3. David Červenka
6. ročník 1. David Fuchs 2. Adam Koukol
3. Lukáš Pavela
7. ročník 1. Adéla Sedláčková 2. Jan Gábor 3. Nikola Weiglová / Vanesa Lovašová
8. ročník 1 .Ondřej Michal 2. Jakub Beneš 3. Vladimír Kamler
9. ročník 1. Martin Zemánek 2. Josef Bös 3. Kamil Červenka
Pochvala za dobré umístění Martin Procházka - 6. místo a Jiří Holý – 11. místo celý text

ostatní | 9. 3. 2017 | Autor:

ŠABLONY 2016 :

Naše škola se zapojila do projektu Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ, tzn. Šbalony pro ZŠ a MŠ. Tento projekt je financován EU. Děti více čtou a pochvalují si doučování Další vzdělávání pedagogických pracovníků, čtenářské kluby, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a zavedení angličtiny do první a druhé třídy metodou CLIL – to jsou cíle projektu z dotačního titulu Šablony 2016. celý text

ostatní | 9. 3. 2017 | Autor:

Kroužek zábavné logiky a deskových her

Během schůzek klubu se děti seznamují s různými typy her a činností, podporujících logické myšlení, prostorovou představivost, matematické znalosti a verbální schopnosti a dochází tak k celkovému rozvoji jejich osobnosti. celý text

ostatní | 9. 3. 2017 | Autor:

Čtenářský klub

Členové čtenářských klubů chodí do knihovny, vyplňují pracovní listy související s přečtenými knihami, rozvíjejí svou slovní zásobu i fantazii pomocí různých jazykových her. Tyto děti se i v dnešní době plné moderních technologií dokáží nadchnout pro čtení. K dispozici je spousta nově zakoupených knih. celý text

ostatní | 9. 3. 2017 | Autor:

Metoda CLIL

Metoda CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka, v našem případě angličtiny. Mezi nesporné výhodu CLILu patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Žáci jsou lépe motivováni a jsou zároveň účastni bezprostředního použití jazyka. CLIL je vyučován v první a druhé třídě. Žáci se učí základním slovíčkům a jazykovým dovednostem, a tím se připravují na výuku angličtiny ve 3. ročníku. celý text

ostatní | 9. 3. 2017 | Autor:

Doučování

Doučování navštěvují děti, které jsou ohroženy školním neúspěchem. Doučování je zaměřeno na matematiku a český jazyk, ale pokud mají žáci problémy i v jiných předmětech, učitelé a asistentky pedagogů jsou schopni učivo vysvětlit. Jak pedagogové, tak především děti vnímají doučování pozitivně. celý text

ostatní | 9. 3. 2017 | Autor:

Názory dětí na doučování

- Je to dobrý, líbí se mi tam, něco se tam naučím. Když něčemu nerozumím, a toho je hodně, čemu nerozumím, tak mi to vysvětlí. Je tam sranda – je to dobré, že v naší škole něco takového je. Vanesa - Zlepšila jsem se v matematice Tereza - Připravujeme se tam na hodinu Jirka - Líbí se mi tam a připravujeme se na hodinu Eva celý text

ostatní | 9. 3. 2017 | Autor:

Prevence rizikového chování

Ve středu 4.1. proběhla v kině beseda na téma Rizikové chování na internetu. Přednášející RNDr. Hanák seznámil žáky 2. stupně s nebezpečím, kterému mohou být vystaveni při nadměrném používání internetu a dalších komunikačních technologií. celý text

ostatní | 5. 1. 2017 | Autor:

Florbalový turnaj v Medlově

Florbalisté se v pondělí 19.12. zúčastnili vánočního florbalového turnaje v Medlově. Po náročném průběhu turnaje se umístili na třetím místě. celý text

ostatní | 22. 12. 2016 | Autor:

Koledy v kostele

Děti z prvního stupně si připomněly vánoční tradice návštěvou kostela, kde si prohlédly betlém a zazpívaly nejznámější české koledy celý text

ostatní | 22. 12. 2016 | Autor:

Projekt EU

Na druhém stupni proběhl projekt Evropská unie. Po dva dny žáci získávali informace o vybraném státu a připravovali si prezentaci pro své spolužáky. Prezentace potom proběhla v sále místního kina. Všichni zúčastnění konstatovali, že letošní prezentace měly vysokou úroveň jak po stránce obsahové a grafické, tak po stránce projevu prezentujících žáků. celý text

ostatní | 22. 12. 2016 | Autor:

Jak jsme pekli shortbread

V rámci výuky angličtiny jsme se sedmou třídou pekli tzv. shortbread. Jedná se o tradiční skotské máslové sušenky. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin a původní recept jsme vylepšili o mandlovou a čokoládovou příchuť. Žáci pilně pracovali, pekli a uklízeli. Sušenky se podařily, všechno se snědlo a ještě bylo málo. celý text

ostatní | 19. 10. 2016 | Autor:

Prevence výskytu parazitů

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že na začátku školního roku se opět děti sdružují ve větších skupinách- ve třídách, kroužcích, hrozí zvýšené riziko výskytu vší. Prosíme Vás proto o spolupráci při prevenci opakovaného rozšiřování parazitů mezi dětmi. Postup při odvšivování je v sekci Školní zpravodaj celý text

ostatní | 21. 9. 2016 | Autor:

Projekt v angličtině

POSTCROSSING Postcrossing – se sedmou třídou posíláme první anglicky psaný pohled. V 7. třídě jsme se dohodli na tom, že se v letošním školním roce zúčastníme celosvětové hry Postcrossing. Jde o to, že se účastníci zaregistrují na webových stránkách a všichni registrovaní (hru hraje okolo 125 000 lidí z 200 států světa) si mezi sebou vyměňují pohlednice. Nejde o náhodný výběr. Systém je velmi dobře propracovaný a nestane se, aby někdo jen psal a nic nedostával.
Od září vyučuje na naší škole angličtinu aprobovaná učitelka s bohatou praxí Mgr. Bohdana Heidenreichová. Vzhledem k tomu, že žákům chybí konverzační znalosti, nabízíme pro žáky 8. a 9. třídy kroužek konverzace v angličtině. Tyto znalosti jistě uvítají při přechodu na střední školy, ale i v běžném životě. celý text

ostatní | 7. 9. 2016 | Autor: