Navigace

Obsah

Projekt Týden ekologie

Typ: ostatní
V posledním dubnovém týdnu proběhl projekt Týden ekologie.

V posledním dubnovém týdnu proběhl na druhém stupni a v páté třídě projekt Týden ekologie. V jednotlivých vyučovacích předmětech byla probírána různá témata s ekologickým zaměřením.

Ve čtvrtek 26. 4 . se všechny zapojené třídy vydaly na terénní exkurzi. Páťáci lovili drobné živočichy u starého splavu na Dlouhou Loučkou a potom v lese pozorovali hnízdění ptáků, konkrétně brhlíka lesního a sýkory modřinky.

Šesťáci se pod vedením pana Miroslava Krále seznamovali s různými formami života na valšovském rybníce. Sedmáci pod vedením pracovníků LČR prozkoumávali život v lese nad Valšovem.

Osmáci se vydali do arboreta Makču Pikču nad Pasekou, kde je provedl ing. Radim Slabý. Seznámil je se specifickým mikroklimatem lokality, rostlinami i živočichy, kteří na ní žijí.

Deváťáci se pod vedením pracovníků LČR vydali pěšky na Rešovské vodopády a seznámili se s živou i neživou přírodou v této přírodní rezervaci. Zpáteční cestru absolvovali v Tvrdkova autobusem.

Děkujeme pracovníkům LČR za občerstvení, které přichystali pro účastníky na rybníce ve Valšově Dole.

V pátek si pak každá třída připravila prezentaci o zkoumané lokalitě. Se svými objevy a výzkumy seznámili žáci každé třídy své spolužáky z ostatních tříd při představení v sále místního kina.

Několik fotografií z akce je v části Fotoreportáže


Vytvořeno: 11. 5. 2018
Poslední aktualizace: 11. 5. 2018 15:39
Autor: