Navigace

Obsah

Jednou budu občanem

Žáci 4. ročníku si užili projekt s názvem Jednou budu občanem. Děti se seznamují s chodem obce, jejím řízením a fungováním. Navštívili obecní úřad, připravili si otázky na pana starostu a také si vyzkoušeli nanečisto svatební obřad a vítání občánků.