Navigace

Obsah

Třídní schůzky v první třídě

Ve čtvrtek 5.10.2017 proběhnou v první třídě třídní schůzky. Budeme se hlavně věnovat informacím, jak s dětmi doma pracovat a připravovat domácí čtení. Schůzka začne v 15.30 hodin a prosím rodiče, kteří se nemohou dostavit, aby si domluvili náhradní termín.

14.9. 2017

Informace o kroužcích pro rodiče žáků 1.třídy

Vážení rodiče,

Po pečlivém  uvážení a po domluvě vedoucích kroužků a vedení školy bylo rozhodnuto, že děti 1.třídy dostanou nabídku účasti v kroužcích až ve druhém pololetí tohoto školního roku.

Budou se moci přihlásit do kroužku tanečního, pěveckého, kroužku keramiky, kroužku pohybových her ( pohybově nadané děti mohou zkusit florbal).

Již  v průběhu tohoto pololetí začneme s výukou angličtiny ( ve vhodných chvilkách během vyučování).

Všechny děti z 1. třídy jsou přihlášeny ve školní družině, kde mají na výběr z různých činností –  pohybové hry, výtvarné aktivity, soutěže a vědomostní kvízy, rukodělné činnosti…

Věříme, že všechny děti budou spokojeny a podaří se jim bez větších potíží aklimatizovat na nové podmínky ve škole.

Bližší informace uč. Jana Konečná

11.9.2017

Děkuji všem rodičům prvňáčků, že vzorně s dětmi plní domácí úkoly.

Prosím zaměřte se na správný úchop tužky a správné sezení při psaní.

Správné sezení

Správný úchop