Navigace

Obsah

 3. třída videokonference

p. učitelkou Maškovou - kód: vad-qpcy-skx

s p. asistentkou Novotnou - kód: mtd-mmbf-hba

 

        

3. třída videokonference od 4. 1.- 8. 1.

        První skupina : Daněk,Dušek, Horníková,Hradilíková, Knybel, Koryťáková, Němec, sourozenci Neplechovi,Oralová Pilát.   

 

8:30-9:20

9:30- 10:20

10:35 – 11:15

 

TŘ. UČITELKA

ASISTENTKA

TŘ. UČITELKA

Po

Č +M

PR

A

Út

Č +M

ČTENÍ

 

St

Č +M

Č- PROCVIČ

A

Čt

Č +M

M-PROCVIČ

 

Č +M

ČTENÍ

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY S ASISTENTKOU PRO ZÁJEMCE 14:00

 

Druhá skupina  Prášilová, Reichl, Sehnalová, Schindlerová, Ščučka, Ševčík, Šopík, Vojtek, Wagnerová, Žoch.

 

8:30-9:20

9:30- 10:20

10:35 – 11:15

 

ASISTENTKA

TŘ. UČITELKA

TŘ. UČITELKA

Po

PR

Č +M

 

Út

ČTENÍ

Č +M

A

St

Č- PROCVIČ

Č +M

 

Čt

M-PROCVIČ

Č +M

A

ČTENÍ

Č +M

-

DOMÁCÍ ÚKOLY S ASISTENTKOU PRO ZÁJEMCE  14:00

 

Úkoly na pondělí 25.1.

Český jazyk – uč. str.65, nauč se z listu přehled o podstatných jménech na zkoušení

Písemně PS str. 46 cv. 23, 24

Matematika –uč. str.25

Prvouka –uč. str. 36 přečti, PS str.41- žlutá tabulka

Čítanka –str.78, 79

 

Úkoly pro třetí třídu na pátek 22.1.

Český jazyk – uč. str.64

Matematika – uč str.24

Zápis- školní sešit: Jednotky délky

1m = 10 dm, 1m=100cm, 1m=1000mm

1dm=10cm, 1dm=100mm       1cm=10mm

1km=1000m

Písemně sešit domácí str.24 cv.2

Písanka –dopiš poslední dvě strany

Prvouka-přečti strany 34, 35  PS str.40 cv.1, 3

 

Úkoly pro 3. třídu na čtvrtek 21.1.

Český jazyk – uč. ústně str.63 cv.1, str.64 cv.6

Písemně sešit domácí uč. str.65 cv.3

Matematika- uč. str.22-ústně, opakuj násobky

Angličtina –opakuj slovíčka 5. lekce, ústně str.26

Písemně pracovní list I’ve got…, test 5. lekce dopiš

Čítanka – str.76, 77

 

Úkoly pro 3. třídu na středu 20.1.

Český jazyk – uč. str.63 cv.1, 2,3

Zápis: Vlastní jména píšeme s velkým písmenem.

Např. Pavel, Dlouhá Loučka, Oslava, Alík..

Podstatná jména obecná píšeme s malým písmenem-chlapec, kniha, okno…

Matematika –uč. str.21, opakuj si násobky

Písemně-str. 21 cv.68

Prvouka – uč. str. 34, 35 přečti

Pracovní sešit str.40 cv.1

 

Úkoly pro 3. třídu na úterý 19.1.

Český jazyk – uč.ústně str.62                          

písemně PS str.43 cv.17

Matematika – uč. str.19

Angličtina – Nafocený list- 1. Úkol:Nakresli svůj obličej a napiš věty o sobě: I’ve got….eyes. I’ve got …ears.I’ve got …hair. I’ve got…nose.

 I’ve got…mouth.

Opakuj slovíčka 5. lekce

Prvouka-zopakuj na zkoušení podle sešitu od kapitoly-podmínky pro život

 

Úkoly  3. třída na pondělí 18.1.

Český jazyk – uč. str.61 cv.4, str.62

Matematika – str.18, písemně str.16 cv.41

Prvouka – str.30-Půda, 31-Teplo, světlo

Písemně-PS str.38

Zápis: Půda-upevňuje kořeny, vyživuje rostliny, umožňuje pěstování polních plodin.

Teplo, světlo – Slunce je zdrojem tepla a světla. Rostliny potřebují světlo, aby vytvářely kyslík.

 

Úkoly pro 3. třídu na pátek 15.1.

Český jazyk – uč. ústně str.60 cv.3 například: ke Komu čemu k vlkům-3.p. ,  str.61 cv.1, cv. 3 - 3řádky( po Kom po čem-po přestávce-6.p., do Koho čeho-do třídy-2.p.)

Písemně PS str.41 cv. 12-býk, bez býka, k býku, pro býka, voláme býku, o býkovi, s býkem

Matematika – str.16

Angličtina – číst a překládat str.26 věty o robotech

This is Clank. To je Clank. He’s got short hair. On má krátké vlasy. He’s got big eyes. On má velké oči.

Písanka str. 29

 

Úkoly pro 3. třídu čtvrtek 14.1.

Český jazyk – uč. str.60 cv.1, 2, 3

Nalep si do sešitu školního podstatná jména na ofoceném listu, nauč se: U podstatných jmen určujeme rod, číslo, pád…

Matematika – uč. str.14

Písemně str.14 cv.34-výsledky

Prvouka – str.30 pročti, PS str.37

Zápis: Vzduch-Vzdušný obal Země je atmosféra. Vzduch je ve vodě a v půdě. Složení vzduchu: dusík, kyslík, oxid uhličitý, vodní pára a ostatní látky.

Čítanka – str.74, 75

 

Úkoly 3. třída středa 13.1.

Český jazyk-uč. str.58, písemně PS str.39 cv.7, 8

Matematika-uč. str.12-ústně

Čítanka str. 72, 73

Písanka str.28

Angličtina – slovíčka 5. lekce, dopsat PS str.26

 

Úkoly pro 3. třídu úterý 12.1.

Matematika- uč. str. 11-ústně,

Písemně sešit str. 11 cv. 16, 17

Český jazyk- str. 57, PS str. 31 a)b)c)

Angličtina- dopiš slovíčka 5. L. třetí hodina a nauč se je

Dopisuj si str.26 např: This is Zipper. He’s got short hair. He’s got big eyes. He’s got a little nose. He’s got a big mouth. ( Popis odpovídá obrázku nahoře.)

This is Zapper. She’s got ….eyes. She’s … a …. nose.

She’s  …. a …. mouth.( Popis robota odpovídá obrázku.)

 

Úkoly pro 3. třídu pondělí 11.1.

Angličtina-nauč se slovíčka z 5. lekce 1. a 2. hodina, přepiš do slovníčku z papíru 5.lekce-2. hodina-short…

Český jazyk-ústně str.56, písemně PS str.28-cv.2

(přidávat předpony a přípony-neblýskat se…)

a cv. 3 (např. Mlynář pracuje ve mlýně.)stačí vymyslet dvě věty.

Matematika-ústně-uč. str.10

Prvouka – přečti si str.29, PS str.36

Nauč se učivo- podmínky života na zemi, voda ze sešitu

 

Úkoly pro 3. třídu na pátek 8.1.

Matematika-ústně uč. str.7

Písemně do sešitu str.6 cv.17

Český jazyk – ústně str.55

Sešit školní: Rosa se blýská, blízká vesnice, keř líska, pták lyska, kočka se lísá, herec se líčí, líčí oko na zajíce, boty z lýčí.

Prvouka-zápis sešit: Voda je sladká(potoky, rybníky…)

a slaná (moře, oceány). Podoby vody: déšť, sníh, led, pára, rosa. Voda v přírodě obíhá-koloběh vody.

 

Úkoly 3.třída čtvrtek 7.1.

Český jazyk- uč.str.54 ústně, písemně str.54 cv.7a)

Matematika-uč. str.6 cv.15-19, str.7 cv.1,2

Prvouka- uč.str.28, PS str.35

 

Úkoly 3. třída středa 6.1.

Matematika-ústně str.5 cv.9, 10,11, 12, str.6 cv.13

Písemně str.5 cv.10, 11 do sešitu

Český jazyk-ústně str. 53 cv.6, str.54 cv.7

Písanka str.27

Čítanka str.70, 71

 

Úkoly 3. třída na úterý 5.1.

Český jazyk-ústně řada vyjm.slov po b a l

Písemně str.53 cv.5 – 4 řádky do sešitu

Matematika-ústně-str.5 cv.7,8,9

Angličtina- ofocený list slovíčka z 5. lekce první část

 

Matýskova matematika - násobilka 7:  https://www.youtube.com/watch?v=47_HBBExbto

                                               - dělení 7: https://www.youtube.com/watch?v=Q0CsxOVe_fg

                                                - násobilka 8:  https://www.youtube.com/watch?v=BzaWz0PFjTc

 

Matýskova matematika - násobení 9 -

                     https://www.youtube.com/watch?v=vnkHnj0LF14

Matýskova matematika - dělení 9 -

                    https://www.youtube.com/watch?v=jsnS6bhwGD8

 

POZOR! Velká listopadová soutěž!

Vytvoř svůj vlastní komiks!

A jaká jsou pravidla?

Výtvarně zpracuj komiks na svůj vymyšlený příběh  nebo na příběh z Tvé oblíbené knížky (nebo její části).

Nejlepší komiksy budou odměněny a také budou putovat po výstavkách škol zapojených do projektu Knížka pro Tebe!

Svá díla odevzdávej ve škole p. uč. Martině Horňákové do 24. 11. 2020. Těšíme se na Tvoji účast! 😊

 

Úkoly pro 3. třídu na pondělí 30.11.

Milí třeťáci, v pondělí začínáme s prezenční výukou ve škole. S sebou si vezměte učebnice, pracovní sešity, malé sešity a roušku. Ranní družina je jen pro 1. třídu.

Na pondělí si zopakujete: násobilku 5,6,7, 8,9

Vyjmenovaná slova po b-str.36, prvouka poslední učivo, angličtina slovíčka 2. a 3. lekce

Český jazyk- str.40-cv.3,4,str.41-cv.1,2 ústně

PS str.24 cv.6,7

Matematika str.39-ústně

Prvouka PS str.26

Čítanka str.46,47

 

Úkoly pro 3. třídu na pátek 27.11.

Matematika-str.37- ústně-odčítání s přechodem přes desítku

Rozložím odčítané číslo na desítky a jednotky podle vzoru str.37 cv.16

Písemně výsledky cv. 15 str.36 do malého sešitu DÚ

Český jazyk-ústně strana 40-zdůvodni si pravopis

Nápověda cv. 5 byliny-příbuzné ke slovu bylina,

Nábytek, zbytek, byl potrestán, obyvatelé, bytosti,zabývá se-příbuzné k být,

Obyčeje, obyčejně-příbuzné k obyčej, Bystřice-příbuzné k bystrý…

Angličtina-přečti a přelož věty na straně 18

Písemně dopiš si do slovníčku slovíčka 3. lekce

Písanka str.22

 

Úkoly pro 3. třídu na čtvrtek26.11.

Matematika-uč. Str.36-počítej s rozkladem podle cv.11-ústně

Český jazyk-uč.39 cv.1,2, str.40cv.3,4-ústně

Zdůvodni: obyčejně-příbuzné ke slovu obyčej-tvrdé y

Město Bystřice-příbuzné ke slovu bystrý píšeme tvrdé y

Písemně PS str. 23 cv.4a)b), str.24 cv.5

Prvouka-číst str.20,21

PS str.26

Čítanka str.44,45 číst

 

Úkoly pro 3. třídu na středu 25.11.

Český jazyk-ústně uč.str.39- slovo vyjmenované nebo příbuzné k být-y/ý , slovo bílou není vyjmenované ani příbuzné-napíšeme měkké i/í

Matematika-str.35-odčítané číslo rozložíme na desítky a jednotky

Písemně malý sešit D str.35 cv.9-výsledky

Angličtina-opakuj si slovíčka, písemně- PS str.17

Písanka str.22

 

Úkoly pro 3.třídu na úterý 24.11.

Český jazyk – uč.-ústně- str.39 cv. 5-přebytek, zbytek…

cv.6 chce být/bude/, obyvatelstva, přebytek zbytek, nábytek, měl bys být- píšeme po b tvrdé y/ý, protože slova to jsou příbuzná ke slovu být, u ostatních slov píšeme i/í-bílou…

cv.1 -slova příbuzná k obyčej

Písemně PS str.23 cv.1,2,3

Matematika-uč.str.34-sčítej tak, že číslo rozložíš na desítky a jednotky: 27 + 31( 30 + 1)=57+1=58

Prvouka uč.str.20, 21 přečti doma

Zápis: Práce fyzická-zedník, instalatér...

           Práce duševní-lékař, učitel…

Naše záliby(koníčky) jsou činnosti ve volném čase.

Čítanka str.42,43

 

Úkoly pro 3. třídu na pondělí 23.11.

Český jazyk-uč. str.38 slova příbuzná k být

 Odlišný pravopis po b u stejně znějících slov:

Chci být/bude/ letcem. Zvířata nesmíme bít.

Byla/bude/ doma. Bila spolužačku.

Odbyla/odbude/ úkol. Odbila druhá hodina.

Matematika-uč. str.30 cv.40, str.32

PS – MA- str.8

Prvouka PS str.24

Angličtina-opakuj slovíčka z 3. lekce

 

Úkoly pro 3. třídu na pátek 20.11.

Český jazyk – uč. str.34 cv.3, str.36,38 cv.1, 2, 3-ústně přečíst slova příbuzná k být, byl, býv, byt, by,bydlet

Písemně str. 34 cv.2b)c)d) opiš, žlutě podtrhni kořen, předponu modře a příponu červeně-podle vzoru prvního řádku 2a)

Matematika-uč. str.30 cv. 36-cv.40 ústně

Písanka str.21

Angličtina – slovíčka třetí hodina opiš a nauč se

Pracovní sešit str.17-cv.6-spider, fish…cv.7 My favourite pet is a/ dog, cat …/ + obrázek

 

Úkoly pro 3. třídu na čtvrtek 19.11.

Český jazyk –str.34-cv.2,3-ústně

Zápis malý sešit Š : Část slova před kořenem je předpona. Část slova za kořenem je přípona.

Např. vý(předpona)  let(kořen)  ník(přípona)

Matematika-uč.str. 29 cv.27-33-ústně

Písemně malý sešit domácí str.29 cv.33

Písanka str.21

Čítanka str.40,41

 

Úkoly pro 3.třídu na středu 18.11.

Český jazyk str.34-ústně + nauč se: Slova příbuzná mají společný kořen. Např. hrad- hradby, zahrada,ohrada

Písemně str. 26 cv.4-4 řádky opiš do sešitu DÚ

Matematika uč. str. 28 cv. 23,24,str.29 cv.25-30 ústně

Prvouka uč.str.19-přečti

Zápis: Orientační body na mapě jsou znázorněny mapovými značkami.

PS str.22 Do rámečku překresli obrázek krajiny. Místo domu, kostela, zříceniny, mostu…nakresli mapovou značku.

Angličtina-slovíčka 3. lekce první a druhá hodina naučit, čti si str.14 a 15 v učebnici

 

Úkoly pro 3. třídu na pondělí 16.11.

Český jazyk uč. str.33 cv.11, str.35 přečti článek Dušičky

a odpověz na otázky cv.1-ústně.

Matematika uč. str.27 cv.14, 15,16 str.28 cv.17, 18-ústně   Písemně malý sešit DÚ výsledky uč. str.28cv.17

Čítanka str.39

PS AJ str.15 cv.4                                  

Pokud je v otázce zobrazené zvířátko napíšeš: Yes, it is.               Pokud není napiš: No, it isn’t.

 

Úkoly pro 3. třídu na pátek 13.11.

Český jazyk-uč.str.32 cv.9-dělej po řádcích, dívej se na druhé/třetí/ písmeno-Adamová, Anděl, Antoň

Str.33 cv.10             PS Čj-str.19 cv.4,5,6

Matematika-uč.ústně-str.27cv.11,12,13

Prvouka-přečti str.19,   PS str.22

Zápis: Místo, ze kterého krajinu pozorujeme je stanoviště. Ta část, kterou ze stanoviště vidíme je obzor.

Čítanka str.38

 

Úkoly pro třetí třídu na čtvrtek 12.11.

Český jazyk-uč. str. 32         PS-str.21 cv.1,2,3

Příjmení řadíme podle prvního písmena v abecedním pořádku např. Abel, Benešová, Cvrček….

Pokud je první písmeno stejné, dívám se na druhé písmeno např. Kabát, Klímová, Kočí, Konopková.

Matematika-uč. str.26       PS  str.24

Prvouka-uč. str. 18 - přečti  

Zápis: Světové strany: sever, jih, východ, západ

Světové strany určujeme s pomocí kompasu, buzoly, GPS

Písanka-str.20

 

Úkoly pro 3. třídu na středu 11.11.

Český jazyk: uč. str.30 cv.3, str.31 ústně-zopakuj a nauč se abecedu        PS str.19 cv.31, 32

Matematika  uč.str.24-ústně    PS str.29

Angličtina-str.14, 15 číst, PS str.14

Čítanka str.36,37

Prvouka str.17, PS str.21

Zápis/malý sešit/  KRAJINA: zemědělská, průmyslová a lesnatá.             

VODA v krajině

Příroda vytvořila potoky,řeky, jezera a moře. Lidé vybudovali rybníky a přehrady.

 

Úkoly pro 3.třídu, úterý 10.11.

Český jazyk-uč.str.30 cv.1, 2, 3   PS str.19 cv. 29,30

Matematika-uč.str.23 cv.53-58  PS str.28

Angličtina čti si str.14, opiš do slovníčku z listu slovíčka 3.lekce-první hodina-a dog, a cat…

Čítanka-str.35

Video - párové souhlásky

Video souhlásky uvnitř slov

https://www.youtube.com/watch?v=b7-buN8O7Vc

Video angličtina animals-pet

 

Úkoly pro třetí třídu na pondělí 9.11.

Český jazyk-uč.str. 29, PS str.18 cv. 24, 25, 28

Matematika-uč. str.23, PS str.25

Nauč se násobilku 9, opakuj násobky 8, 7….

Angličtina-čti si s poslechem str.11, 12

Uč se slovíčka 3. Lekce-první hodina-a dog, a cat…

Do slohu na příští týden: Nakresli svoji oblíbenou hračku/loutku/ a popiš ji. Obrázek mi můžeš poslat.

Např.  Moje oblíbená hračka je….   Je vyrobená z…          Na sobě má…   Rád/a/ si s ní hraju, protože…

 

Úkoly pro 3. třídu-pátek 6.11.

Český jazyk uč. str.28 cv.5, str.29-přečti článek a odpověz na úkoly – cv.1,2,3

PS str.18 cv.27

Matematika PS str.23

Prvouka uč.str.16 přečti, PS str.20

Písanka str.19

 

Úkoly pro 3. třídu- čtvrtek 5.11.

Český jazyk-ústně str.28 cv.2, 3, 4, 5

PS str.18 cv.26

Matematika-PS str. 22

Písanka str.18

Čítanka str.34

Používejte stránek Školákov na procvičování.

Poslouchejte stažené poslechy do Aj.

Kontrolu DÚ domluvím s rodiči individuálně. Opakujte si prvouku na zkoušení od kapitoly město, vesnice.

 

Úkoly na středu 4.11.

Český jazyk str.28 cv.1, 2, 3,4-ústně, PS str.17cv.20

Bystrouška-Bystroušek, pražce-pražec, hruška-hodně hrušek, nůžky-hodně nůžek, těžký-těžoučký

Matematika PS-str.21

Prvouka-zopakuj podle sešitu učivo od kapitoly město, vesnice/ od str.10 po str.15 v učebnici/

Čítanka-str.32, 33

 

Úkoly na úterý 3.11.

Matematika – str. 22 cv. 41-46-ústně

Pracovní sešit str.20

Český jazyk-str.28-ústně-těžký-těžoučký, myška-hodně myšek, pražce-jeden pražec

PS str.17 cv. 23

Prvouka-str.14,15-přečti

Zápis-přepiš- Sousední státy České republiky-Německo, Polsko, Slovensko,Rakousko

Povrch krajiny měříme v metrech-nadmořská výška.

Nížiny-zelená barva, vysočiny-hnědá barva na mapě.

 

ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ TÝDEN 26.10.-30.10.

Český jazyk- str.26cv.4,27cv.1,2-čti a zdůvodňuj

Žárovka-hodně žárovek, kufřík-kufr, Žofka-Žofie

Zuzka-Zuzanka, schůzka-hodně schůzek

Písemně malý sešit DÚ: str.24 cv.4, str.25 cv.3

PS str.16 cv.18, str.17 cv.19

Matematika-str.22 ústně

PS - str. 3, 4, 6, 7              Opakuj násobky

Angličtina-dopiš si do slovníčku chybějící slovíčka z 2.lekce podle nafoceného papíru

Minitest 2-doplň- 1.Napiš slovo pod obrázek-taleb=table-správně uspořádej písmenka

2.Spoj čarou číslo a slovo 16-sixteen…

3. Uspořádej slova a napiš otázku-kontroluj pravopis

Prvouka-zápis přepiš do sešitu:

Česká republika-Čechy, Morava, Slezsko, má 14 krajů

Státní symboly: státní znak, vlajka, hymna

 

Úkoly na pátek 23.10.

Český jazyk- str.26 cv.4, str. 27 cv.1,2-ústně

Písemně  PS str.16 cv.17,   str. 17cv.19

Matematika-NÁSOBKY-2,3,4,5,6,7 uč. str.20 cv.17

cv.20,21   str.21 cv.25, 30,31

Písemně PS matematika str.16,18

Prvouka str. 19, 20 přečti  PS str.19,20

Písanka str.16,17

Čítanka str. 29,30

 

Výdejní okénko v pátek 23. 10.  od 7:30 do 9:00   a dále    10:30- 11:30
Doneste ke kontrole PS Matematika, PS Český jazyk, Prvouka, Písanka

 

 

Úkoly 3.třída čtvrtek 22.10.

Český jazyk-str.25-cv.3,4- ústně, přečti a zdůvodňuj

Nehty- jeden nehet, plachty- hodně plachet, lehký-lehoučký, zařehtal-on se řehotá, křehce-křehoučký

Písemně-PS Čj str.15 cv.12, 13  str.16 cv.14, 16

Matematika- str.21 cv.25, 30,32,33 str. 22 cv.36

Opakuj násobilku:2,3,4,5,6,7,  uč se násobky8

Písemně PS č.7 str.15, 17

Angličtina- čti si str. 11, 12, opakuj slovíčka1. a 2.lekce

 

Úkoly 3. třída středa 21.10.

Český jazyk- str.24 cv.5, str.25 cv.1  ústně

PS str.15 cv. 10, 11

Malý sešit DÚ-PŘEPIŠ str.23 cv.3

Matematika- str.21 cv.25, 30, 31, 32, 33 ústně

PS str.14

Čtení str.28, 29

Psaní str.14,15

 

Úkoly 3. třída na úterý 20.10.

Matematika-násobilka 7, opakuj si násobilku 4,5,6

Str.21 cv. 25, 26, 27, 28 ústně

PS č.7 str. 9,11

Český jazyk-str.24 ústně- loďka- hodně loděk, Laďka- Laděnka, vraťte-on se vrátí, buďte-on bude, laťka-hodně latěk-latí…

PS str.14 cv. 7, 8, 9

Angličtina- 2. lekci slovíčka se nauč, nafocený picture dictionary – úvodní lekce, první, druhá lekce-doplň

Používej stránek školákov, na vyhledávači zadej, pak dej 3. třídu , matematiku, násobilku nebo i český jazyk

 

Výdajové okénko pro 3. třídu je v pondělí 19.10.

od 11.00-11.30 nebo před vysíláním od 7.30-8.30.

Donesete mi ke kontrole PS matematika č.6,

PS angličtina,malý sešit- český jazyk domácí str.22 cv.3, PS Český jazyk.

Pokud nemůžete v pondělí, napište mi SMS zprávu, kdy donesete ke kontrole, mohu každý den 7.30-8.30.

Počkáte na školním dvoře ZŠ.
 

Úkoly na pátek a pondělí 3. třída

Matematika- str.20-ústně

PS č.6 str.32 celá,  PS č.7 str.1 celá

Český jazyk- str. 23 ústně

PS str.12 cv. 14, 15, 16, str.13 cv. 1, 2, 3    str.14 cv.5

Prvouka- str.15 ústně, PS str.19

Angličtina str. 12, PS str.13

Čítanka str. 26, 27

Písanka str. 12, 13

 

Úkoly 3. třída čtvrtek 15.10.

Český jazyk-str. 22  cv.3,  23 cv. 1,2,3-ústně

Písemně opiš do sešitu str.22cv.3

Matematika-str.20 cv.17, 18, 19,20-ústně

PS-dopiš stranu 30

Čítanka-číst strany 24, 25

Násobení pro 3. třídyu:

                                https://www.youtube.com/watch?v=Xv8HZ75d5O4

 

Úkoly pro 3. třídu na středu 14.10.

Matematika- uč. str. 19 ústně, PS č. 6 str.24, 26

Opakuj si násobkové řady 2, 3, 4, 5

Nauč se násobky čísla 6

Český jazyk-ústně str.23 b-p  schůdky-jeden schůdek,

Řídký-řiďoučký, podpatky-jeden podpatek, zídka- hodně zídek…PS str.11 cv. 11,12, 13

Prvouka-str.13 ústně, PS str.16

Angličtina- čti si str.10 a ukazuj si na obrázku stůl, dveře

Čti si píseň str.11 a nauč se číselnou řadu 1 až 20.

Z nafoceného listu se nauč slovíčka 2. Lekce.

PS str.12 cv.6

Čti si a překládej z PS str.12 cv.5 tři tabulky- My name’s Max. ( Moje jméno je Max.) I’m twelve( Je mi 12.) My favourite colour is blue.( Moje oblíbená barva je modrá.)

 

Kódy pro připojení na videokonferenci:

3. třída - s  p. učitelkou Maškovou - kód: vad-qpcy-skx

 

Služba funguje nejlépe v prohlížeči Google Chrome. Na  zařízení s operačním systémem Android (tablet, mobil) je nutno nainstalovat Google Meet. Služba nefunguje v Internet Exploreru.

Postup pro přihlášení k videokonferenci:

1. Přihlas se do svého školního mailu - na stránce www.google.cz klikni na odkaz Gmail vpravo nahoře a potom vyplň svoji školní e-mailovou adresu (znak @ napíšeš nejrychleji stiskem kláves levý Alt + V) a v dalším okně vyplň svoje heslo. Pokud jsi heslo zapomněl, volej do školy, nebo piš e-mail na leopold.kropac@skoladl.cz

2. V levém sloupečku si najdi tlačítko Moje schůzky a klikni na něj

3. Objeví se nové tlačítko Připojit se ke schůzce - klikni na něj

4. Zkopíruj kód videokonference z této stránky (označ 3 skupiny písmen myší a stiskni Ctrl + C)

5. Vrať se do okna emailu, vlož požadovaný kód (stiskem kláves Ctrl + V) a klikni na Připojit se

5. Vyskočí okno videokonference, zde klikni opět na Připojit se

6. Ke konferenci se přihlašuj nejdříve 5 minut před jejím začátkem

7. Pokud se něco nedaří, mailuj nebo volej do školy

 

Během distanční výuky jsou žáci povinni sledovat webové stránky školy ( www. skoladl.cz), účastnit se videokonferencí a vypracovávat zadané úkoly. Žáci, kteří nemají možnost připojení na internet, dostanou práci domů. Způsob předání materiálů si dohodnou s třídními učiteli.

Neúčast na distanční výuce omluví rodiče běžným způsobem v žákovské knížce.

Chitchat1 6 lekce - poslech Staženo: 3x | 05.01.2021

Chitchat1 5 lekce - poslech Staženo: 3x | 05.01.2021

Chitchat1 3lekce - poslech Staženo: 43x | 03.11.2020

Chitchat1 2lekce - pposlech Staženo: 58x | 16.10.2020

Chitchat1 1lekce - poslech Staženo: 34x | 16.10.2020

Stránka

 • 1