Navigace

Obsah

 

Informace o zahájení školního roku

Školní rok 2022/23 bude zahájen ve čtvrtek 1. 9.2022

Žáci 1. - 4. třídy mají své učebny na budově U Modré hvězdy. Vyučování začíná v 7.50, budova bude otevřena v 7.30. Účast rodičů prvňáčků je vítána. Prvních 45 minut proběhne v kmenových třídách, poté se všechny třídy z budovy od Modré hvězdy přesunou na společnému zahájení školního roku do kulturního domu. Zde proběhne cca 45 minutové představení činností školy, kulturní program a uvítání prvňáčků. Plánovaný čas ukončení akce je v 9.30

Žáci 5. - 9. třídy mají kmenové třídy na hlavní školní budově. Budova bude otevřena v 7.30. Žáci 5. třídy a 2. stupně  budou mít první školní den 2 vyučovací hodiny. Druhá vyučovací hodina končí v  9.30.

 

 

Ukrajinci3

 

 

Oznámení o ztrátě razítka

Ředitel ZŠ Dlouhá Loučka oznamuje, že v průběhu rekonstrukce budovy ZŠ U Modré hvězdy došlo ke ztrátě razítka. Jedná se o neplatné razítko školy, které se již nepoužívá, ale jeho vzhled je možno s oficiálně používaným razítkem zaměnit. Vzor ztraceného razítka najdete v sekci Dokumenty.

 

 

 

 

 

Obálka almanachu

 

V rámci oslav 100. výročí českého školství v Dlouhé Loučce byl za přispění Olomouckého kraje vydán Jubilejní almanach ZŠ Dlouhá Loučka. Kniha obsahuje stručnou historii školy, seznamy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a také seznamy absolventů, které jsou rozděleny podle ročníku ukončení školní docházky. Tuto více než 130 stránkovou publikaci si můžete zakoupit v kanceláři školy v budově u kostela ve dnech školního vyučování v době od 8.00 - 14. 00 hodin a v pokladně obecního úřadu v průběhu úředních hodin. Cena publikace je 150 Kč.

Mgr. Leopold Kropáč

 

Škola s čSoučasná 1. školní budovaeským vyučovacím jazykem byla v Dlouhé Loučce otevřena 15.září 1919. Prvním učitelem a správcem byl ustanoven František Ošťádal ze Šumvaldu. Do této jednotřídní školy docházelo 18 žáků. Většina dětí navštěvovala školu německou. Ve třicátých letech počet obyvatel s českou národností stoupl a škola byla změněna na dvojtřídku od školního roku 1932/33. Vyučování probíhalo ve vyhrazených místnostech německé školy. Své vlastní budovy se česká škola dočkala až 1.dubna 1936, kdy byla otevřena Švehlova státní obecná a mateřská škola.