Navigace

Obsah

Od nového školního roku dochází s personálnímu rozšíření školního poradenského pracoviště. Své služby žákům i rodičům nabízí školní speciální pedagog - Mgr. Michaela Vohralíková.

Podrobnosti najdete v sekci Naše škola/Školní poradenské pracoviště

 

 

 

Škola s čSoučasná 1. školní budovaeským vyučovacím jazykem byla v Dlouhé Loučce otevřena 15.září 1919. Prvním učitelem a správcem byl ustanoven František Ošťádal ze Šumvaldu. Do této jednotřídní školy docházelo 18 žáků. Většina dětí navštěvovala školu německou. Ve třicátých letech počet obyvatel s českou národností stoupl a škola byla změněna na dvojtřídku od školního roku 1932/33. Vyučování probíhalo ve vyhrazených místnostech německé školy. Své vlastní budovy se česká škola dočkala až 1.dubna 1936, kdy byla otevřena Švehlova státní obecná a mateřská škola.