Navigace

Obsah

Z činnosti SRPDŠ Dlouhá Loučka

Všechny děti, rodiče a přátele školy zveme v letošním školním roce na již časem prověřené a dětmi velmi oblíbené  akce, které budeme pořádat:

Drakiáda      na hřišti TJ Sokol Dlouhá Loučka

Dýniáda        park Dlouhá Loučka

Mikulášké kino    kino Dlouhá Loučka

Maškarní karneval pro děti    březen

Pohádková cesta          červen

 

Bližší informace budou uvedeny na plakátech, na stránkách školy a obce.

Finančně budeme také podporovat činnost kroužků ve škole, zajistíme odměny pro děti při různých školních akcích ( např. Kolečkiáda, soutěže, vánoční turnaj,…)žákům druhého stupně přispějeme na zaplacení autobusu na zájezd plavání, zaplatíme jim vánoční promítání filmu, financovali jsme dárky pro prvňáčky.

Veškeré finance získáváme z vašich dobrovolných příspěvků, které rodiče platí ve výši 150,- Kč na žáka ve školním roce (příspěvky  se odevzdávají třídním učitelům) a z finanční podpory obce, která nám každoročně přispívá dotací.

Veškeré akce probíhají díky nezištné pomoci rodičů a přátel školy, kteří se ve svém volném čase věnují pořádání akcí.

Děkujeme všem, kteří naše aktivity podpoří svou účastí na akcích, či pomocí nebo finanční podporou.