Navigace

Obsah

V týdnu od 26. 10. do 30. 10 2020 mají žáci vyhlášeny prodloužené podzimní prázdniny. Distanční výuka v tomto týdnu nebude probíhat, žáci, kteří odebírali obědy ve školní jídelně je mají na tento týden odhlášeny. Pokud bude distanční výuka pokračovat i od 2. 11. 2020 je třeba od tohoto data obědy opět přihlásit a poté konzumovat ve školní jídelně.

 

Informace na návody z MŠMT jak vysvětlit dětem problém Coronaviru si můžete stáhnout v sekci Dokumenty: dokumenty/

 

Informace jak postupovat při žádosti o ošetřovné najdete na tomto odkaze:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

V sekci dokumenty si můžete stáhnout informce Odborné společnosti praktických dětských lékařů k provádění testů na Covid19 při nařízené karanténě - stánkout můžete zde

 

Firma Silkom umožňuje přístup ke svým online výukovým programům pro pedagogy, děti i jejich rodiče. Dočasně budou zpřístupněny všechny programy, posléze potom jen ty, které má škola zakupeny.

K využití programů je třeba do počítače stáhnout a rozbalit aplikaci DidaktaCZ projektor na tomto odkaze:

http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip

Po spuštění této aplikace je nutné stisknout tlačíko "ZadatPIN" v levé hodrním rohu

a zadat kód KCED

 

Informace pro rodiče a žáky k organizaci výuky od 14. 10. do 30. 10. 2020

Dle nařízení MŠMT bude od 14. 10. do 23. 10. 2020 probíhat výuka pro všechny žáky distančním způsobem.

Od 26. 10. do 30. 10 mají žáci prodloužené podzimní prázdniny.

 

Během distanční výuky jsou žáci povinni sledovat webové stránky školy ( www. skoladl.cz), účastnit se videokonferencí a vypracovávat zadané úkoly. Žáci, kteří nemají možnost připojení na internet, dostanou práci domů. Způsob předání materiálů si dohodnou s třídními učiteli.

Neúčast na distanční výuce omluví rodiče běžným způsobem v žákovské knížce.

 

Rozvrh videokonferencí bude zveřejněn v sekci Naše škola- Výuka.

 

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají nárok na dotované obědy, pokud je odeberou (sní) v jídelně. Výdej obědů pro tyto žáky bude v době od 11:30 do 12:15. Žáci použijí šatnu u jídelny. Do jídelny vstupují v přezůvkách. 

Žáci mají oběd od středy 14. 10. odhlášen. Pokud máte zájem o odběr obědů od čtvrtka 15. 10., nahlaste se u vedoucí školní jídelny.

 

Pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče pro žáky s podpůrnými opatřeními bude probíhat distančním způsobem podobně jako běžná výuka.

V době distanční výuky nebudou probíhat zájmové kroužky - kroužek deskových her, doučování a badatelský kroužek.

 

Pro rodiče je vstup do vnitřních prostor zakázán. Žádáme je tímto, aby do školy sami nevstupovali, zazvonili u dveří a vyčkali, až pro ně přijde některý ze zaměstnanců.

 

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021

 

V novém školním roce i nadále trvají zvýšená hygienická opatření. Při vstupu do budovy a do jídelny mají žáci k dispozici bezkontaktní dávkovače s desinfekcí. Úklid prostor probíhá za použití virucidních prostředků. Několikrát denně se desinfekčním roztokem ošetřují kliky, madla schodů a vypínače. Ve třídách probíhá pravidelné větrání.

Žádáme rodiče, aby vybavili své děti rouškou, kterou budou mít žáci v aktovce a použijí ji při výskytu příznaků respirační choroby. Pokud Vaše dítě vykazuje známky respirační choroby již doma, neposílejte ho do školy. Chráníte tak zdraví jeho spolužáků i ostatních zaměstnanců školy.

Mgr. Leopold Kropáč

 

 

 

Zadání úkolů pro domácí práci dětí najdete v sekci Naše škola/výuka/třída dítěte.

Využít můžete také edukativní vysílání ČT UčíTelka na ČT 2

 

Obálka almanachu

V rámci oslav 100. výročí českého školství v Dlouhé Loučce byl za přispění Olomouckého kraje vydán Jubilejní almanach ZŠ Dlouhá Loučka. Kniha obsahuje stručnou historii školy, seznamy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a také seznamy absolventů, které jsou rozděleny podle ročníku ukončení školní docházky. Tuto více než 130 stránkovou publikaci si můžete zakoupit v kanceláři školy v budově u kostela ve dnech školního vyučování v době od 8.00 - 14. 00 hodin a v pokladně obecního úřadu v průběhu úředních hodin. Cena publikace je 150 Kč.

Mgr. Leopold Kropáč

 

 

 

Škola s čSoučasná 1. školní budovaeským vyučovacím jazykem byla v Dlouhé Loučce otevřena 15.září 1919. Prvním učitelem a správcem byl ustanoven František Ošťádal ze Šumvaldu. Do této jednotřídní školy docházelo 18 žáků. Většina dětí navštěvovala školu německou. Ve třicátých letech počet obyvatel s českou národností stoupl a škola byla změněna na dvojtřídku od školního roku 1932/33. Vyučování probíhalo ve vyhrazených místnostech německé školy. Své vlastní budovy se česká škola dočkala až 1.dubna 1936, kdy byla otevřena Švehlova státní obecná a mateřská škola.