Navigace

Obsah

Současná 1. školní budovaŠkola s českým vyučovacím jazykem byla v Dlouhé Loučce otevřena 15.září 1919. Prvním učitelem a správcem byl ustanoven František Ošťádal ze Šumvaldu. Do této jednotřídní školy docházelo 18 žáků. Většina dětí navštěvovala školu německou. Ve třicátých letech počet obyvatel s českou národností stoupl a škola byla změněna na dvojtřídku od školního roku 1932/33. Vyučování probíhalo ve vyhrazených místnostech německé školy. Své vlastní budovy se česká škola dočkala až 1.dubna 1936, kdy byla otevřena Švehlova státní obecná a mateřská škola.

 

ZŠ Dlouhá Loučka hledá pro zajištění výuky ve školním roce 2018/2019 tyto pedagogické pracovníky:

  • učitel 1. stupně ZŠ - zástup za nemocného zaměstnance, práce na částečný nebo celý úvazek
  • učitel 2. stupně ZŠ v aprobaci se zeměpisem, dějepisem, hudební výchovou - práce na celý úvazek

 

Požadujeme: kvalifikační předpoklady podle zákona o pedagogických pracovnících, splněné zdravotní předpoklady pro výkon pedagogické práce, čistý trestní rejstřík a aktivní přístup ke svěřeným úkolům.

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mailovou adresu skola@dlouhaloucka.cz