Úvod
Školní zpravodaj
Výuka
Činnosti
Fotogalerie
Školní jídelna
Historie školy
Kontakty
Kamera

Poslední aktualizace: 04/03/2015


Novinky


Koncert Radima Zenkla
V pátek 7. 4. 2017 se uskutečnil výchovný koncert světoznámého hráče na mandolínu Radima Zenkla. V první části se děti seznámily s původem a využitím mandolíny. Ve druhé části pak hudebník ukázal žákům různé druhy fléten ze všech částí světa. Děti z 1. stupně pak společně s Radimem Zenklem zahrály několik skladeb.
2017-04-12 10:01:39


Multifunkční hřiště
Od soboty 8. 4. 2017 bude opět možno využít multifunkční hřiště u školy. Zájemci si mohou domluvit termín a předání klíčů na čísle 702 862 067
2017-04-04 13:38:51


Den otevřených dveří U Modré hvězdy
Ve středu 5.4.2017 proběhne na budově U Modré hvězdy den otevřených dveří pro všechny předškoláky a jejich rodiče. Přijďte se seznámit s prostředím, ve kterém bude probíhat vzdělávání vašeho dítěte. Blíze na plakátku v části Školní zpravodaj
2017-04-04 11:49:23


Zápis do 1. třídy
Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2017/2018 proběhne ve dnech 7. 4. a 8. 4.2017 ve školní budově U Modré hvězdy. Bližší informace a dokumenty potřebné k zápisu najdete v části školní zpravodaj
2017-03-23 12:36:16


Názory dětí na doučování
- Je to dobrý, líbí se mi tam, něco se tam naučím. Když něčemu nerozumím, a toho je hodně, čemu nerozumím, tak mi to vysvětlí. Je tam sranda – je to dobré, že v naší škole něco takového je. Vanesa - Zlepšila jsem se v matematice Tereza - Připravujeme se tam na hodinu Jirka - Líbí se mi tam a připravujeme se na hodinu Eva
2017-03-09 14:13:20


Doučování
Doučování navštěvují děti, které jsou ohroženy školním neúspěchem. Doučování je zaměřeno na matematiku a český jazyk, ale pokud mají žáci problémy i v jiných předmětech, učitelé a asistentky pedagogů jsou schopni učivo vysvětlit. Jak pedagogové, tak především děti vnímají doučování pozitivně.
2017-03-09 14:12:42


Metoda CLIL
Metoda CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka, v našem případě angličtiny. Mezi nesporné výhodu CLILu patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Žáci jsou lépe motivováni a jsou zároveň účastni bezprostředního použití jazyka. CLIL je vyučován v první a druhé třídě. Žáci se učí základním slovíčkům a jazykovým dovednostem, a tím se připravují na výuku angličtiny ve 3. ročníku.
2017-03-09 14:12:22


Čtenářský klub
Členové čtenářských klubů chodí do knihovny, vyplňují pracovní listy související s přečtenými knihami, rozvíjejí svou slovní zásobu i fantazii pomocí různých jazykových her. Tyto děti se i v dnešní době plné moderních technologií dokáží nadchnout pro čtení. K dispozici je spousta nově zakoupených knih.
2017-03-09 14:12:01


Kroužek zábavné logiky a deskových her
Během schůzek klubu se děti seznamují s různými typy her a činností, podporujících logické myšlení, prostorovou představivost, matematické znalosti a verbální schopnosti a dochází tak k celkovému rozvoji jejich osobnosti.
2017-03-09 14:11:34


ŠABLONY 2016 :
Naše škola se zapojila do projektu Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ, tzn. Šbalony pro ZŠ a MŠ. Tento projekt je financován EU. Děti více čtou a pochvalují si doučování Další vzdělávání pedagogických pracovníků, čtenářské kluby, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a zavedení angličtiny do první a druhé třídy metodou CLIL – to jsou cíle projektu z dotačního titulu Šablony 2016.
2017-03-09 14:10:24


ŠKOLNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE
Na naší škole proběhla školní soutěž v angličtině. Účastnili se žáci 5. až 8. ročníku. Pracovali na různých úkolech a první tři byli odměněni diplomem a sladkou odměnou. Zde je pořadí výsledků: Výsledková listina všech ročníků 5. ročník 1. Marek Očenášek 2. Filip Axman / Barbora Medunová 3. David Červenka 6. ročník 1. David Fuchs 2. Adam Koukol 3. Lukáš Pavela 7. ročník 1. Adéla Sedláčková 2. Jan Gábor 3. Nikola Weiglová / Vanesa Lovašová
2017-03-09 14:07:35


ŠKOLNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE2
8. ročník 1 .Ondřej Michal 2. Jakub Beneš 3. Vladimír Kamler 9. ročník 1. Martin Zemánek 2. Josef Bös 3. Kamil Červenka Pochvala za dobré umístění Martin Procházka - 6. místo Jiří Holý – 11. místo
2017-03-09 14:07:00


Nabídka práce
ZŠ Dlouhá Loučka hledá pracovníka na pozici učitel 1. stupně na zástup ve dnech 23. a 24.2. a 6. - 10.3. na plný uvazek. Své nabídky zasílejte ředitelství školy.
2017-01-30 13:57:10


Prevence rizikového chování
Ve středu 4.1. proběhla v kině beseda na téma Rizikové chování na internetu. Přednášející RNDr. Hanák seznámil žáky 2. stupně s nebezpečím, kterému mohou být vystaveni při nadměrném používání internetu a dalších komunikačních technologií.
2017-01-05 08:00:17


Vánoce na 2. stupni
Žáci 2. stupně si připomněli vánoční příběh předvedením pásma koled a živým betlémem na chodbě a schodech hlavní školní budovy. Závěr posledního školního dne v roce 2016 obstaralo filmové představení v kině, které žákům uhradil SRPDŠ.
2016-12-22 08:43:54


Vánoční tradice na 1. stupni
Děti z budovy U Modré hvězdy pokračovaly v seznamování s vánočními tradicemi návštěvou Pradědovy galerie v Jiříkově.
2016-12-22 08:41:07


Projekt EU
Na druhém stupni proběhl projekt Evropská unie. Po dva dny žáci získávali informace o vybraném státu a připravovali si prezentaci pro své spolužáky. Prezentace potom proběhla v sále místního kina. Všichni zúčastnění konstatovali, že letošní prezentace měly vysokou úroveň jak po stránce obsahové a grafické, tak po stránce projevu prezentujících žáků.
2016-12-22 08:39:51


Koledy v kostele
Děti z prvního stupně si připomněly vánoční tradice návštěvou kostela, kde si prohlédly betlém a zazpívaly nejznámější české koledy
2016-12-22 08:36:32


Florbalový turnaj v Medlově
Florbalisté se v pondělí 19.12. zúčastnili vánočního florbalového turnaje v Medlově. Po náročném průběhu turnaje se umístili na třetím místě.
2016-12-22 08:35:19


Jak jsme pekli shortbread
V rámci výuky angličtiny jsme se sedmou třídou pekli tzv. shortbread. Jedná se o tradiční skotské máslové sušenky. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin a původní recept jsme vylepšili o mandlovou a čokoládovou příchuť. Žáci pilně pracovali, pekli a uklízeli. Sušenky se podařily, všechno se snědlo a ještě bylo málo.
2016-10-19 14:23:51


Evropský den jazyků 1
Evropský den jazyků je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku a každoročně se slaví od roku 2001 dne 26. září. Hlavním tématem jednotlivých aktivit je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a propagace učení se cizím jazykům. Dalším cílem je zdůraznění celoživotního učení se jazykům ve škole i mimo ni, ať již pro studijní účely, zaměstnání, mobilitu či jen pro radost.
2016-10-11 11:06:49


Evropský den jazyků2
S žáky 9. třídy jsme se podívali, které slovo v evropském jazyce je nejdelší, do kterých jazykových skupin patří evropské jazyky, a procvičili jsme si různé jazykolamy. Žáci pak vytvořili projekt o Austrálii, která sice do Evropy nepatří, ale i tam se mluví anglicky. Žáci dostali drobné odměny.
2016-10-11 11:06:36


Kolečkiáda
U příležitosti otevření nové cyklostezky Dlouhá Loučka - Valšův Důl jsme uspořádali závody dětí na koloběžkách a kolečkových bruslích. Počasí nám přálo a všichni pohybuchtiví žáci si pěkně zasportovali.
2016-10-11 08:42:08


Prevence výskytu parazitů
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že na začátku školního roku se opět děti sdružují ve větších skupinách- ve třídách, kroužcích, hrozí zvýšené riziko výskytu vší. Prosíme Vás proto o spolupráci při prevenci opakovaného rozšiřování parazitů mezi dětmi. Postup při odvšivování je v sekci Školní zpravodaj
2016-09-21 08:22:27


Kroužek konverzace v angličtině
Od září vyučuje na naší škole angličtinu aprobovaná učitelka s bohatou praxí Mgr. Bohdana Heidenreichová. Vzhledem k tomu, že žákům chybí konverzační znalosti, nabízíme pro žáky 8. a 9. třídy kroužek konverzace v angličtině. Tyto znalosti jistě uvítají při přechodu na střední školy, ale i v běžném životě.
2016-09-15 11:06:34


Projekt v angličtině 1. část
POSTCROSSING Postcrossing – se sedmou třídou posíláme první anglicky psaný pohled. V 7. třídě jsme se dohodli na tom, že se v letošním školním roce zúčastníme celosvětové hry Postcrossing. Jde o to, že se účastníci zaregistrují na webových stránkách a všichni registrovaní (hru hraje okolo 125 000 lidí z 200 států světa) si mezi sebou vyměňují pohlednice. Nejde o náhodný výběr. Systém je velmi dobře propracovaný a nestane se, aby někdo jen psal a nic nedostával.
2016-09-07 13:10:34


Projekt v angličtině 2. část
Počet pohledů, které putují, je omezený a celý systém je přísně regulovaný. Založila jsem na adrese „školní účet“ a systém nám vygeneroval prvního příjemce pohledu. Pohled Dlouhé Loučky poputuje k Irině do Petrohradu. Můžete hru vyzkoušet i sami se svými dětmi. Adrese je www. postcrossing.com Mgr. Bohdana Heidenreichová
2016-09-07 13:10:00


Požadavky na sešity 2016/17
V sekci Školní zpravodaj byly zvěřejněny požadavky na sešity a pomůcky pro žáky 5. - 9. třídy pro školní rok 2016/2017
2016-06-24 08:51:19


Zapojení do projektu EU
V letošní školním roce se naše škola zapojila do projektu Evropské peníze do zkvalitnění vzdělávání na ZŠ, v rámci kterého vcyužívá dotace poskytnuté Evropskou unií. Plakát najdete v sekci Školní zpravodaj
2012-04-18 17:41:40

                 
PŘIHLÁŠENÍ

SEO
Copyright© 2010 ZŠ Dlouhá Loučka