Navigace

Obsah

Úřední hodiny v ZŠ v době hlavních prázdnin

1. - 2. 7 9.00 - 10.00 ředitel, zástupkyně
12. 7. 9.00 - 10.00 zástupkyně
19. 7. 9.00 - 10.00 ředitel
2. 8. 9.00 - 10.00 zástupkyně
9. 8. 9.00 - 10.00 ředitel
23. - 24. 8 9.00 - 10.00

zástupkyně, ředitel

25. 8 - 31.8 8.00 - 12.00 přípravný týden
     

Mimo dané časy pouze po telefonické či emailové domluvě

 

Letní putování Dlouhou Loučkou

pro všechny dobroduhy je připravena prázdninová aktivita, která proběhne v katastru obce Dlouhá Loučka. Na hodech budou z úspěšných řešitelů úkolů vylosováni výherci. Podobnější informace a hrací plány si můžete stáhnout v sekci Dokumenty

 

Nabídka kroužků DDM Uničov na ZŠ Dlouhá Loučka

Pokud to epidemiologická situace dovolí, připravujeme po prázdninách ve spolupráci s DDM Uničov rozšíření nabídky kroužků. Při dostatečném zájmu dětí budou kroužky probíhat v prostorách ZŠ Dlouhá Loučka. O jejich vedení se budou starat zaměstnanci DDM a tyto kroužky budou placené. Přihlásit se do těchto kroužků je nutno přes webové stránky DDM Uničov. Vice informaci na letáku.

Kroužky leták

 

V období od 24. 5. 2021 budou do školy docházet k prezenční výuce všichni žáci. Testování žáků bude probíhat 1x týdně - v pondělí, popř. v první den, kdy se žák v daném týdnu do školy dostaví. Žáci se musí testovat ve škole, mohou si však donést libovolný vlastní test ze seznamu schválených testů. Při prezenční výuce trvá požadavek ochrany dýchacích cest (žákům stačí chirurgická rouška).

Školní družina bude zajištěna pro všechny přihlášené děti, včetně ranní družiny.

 

Čestné prohlášení o negativním testování Vašeho dítěte si můžete přímo vytisknout z elektronické žákovské knížky (návod viz níže), nebo si můžete ze sekce Dokumenty stáhnout formulář.

Na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 3. 5. 2021 mohou žáci při vstupu do provozovny (holičství, kadeřnictví,…) nebo amatérští sportovci mladších 18 let při sportovní přípravě organizované sportovními svazy, ve vybraných krajích doložit negativní výsledek antigenního testu čestným prohlášením jejich zákonného zástupce, že ve škole absolvovali nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2.

Vytvoření čestného prohlášení je snadné. Stačí se jen přihlásit do aplikace elektronické žákovské knížky a v menu Ostatní moduly – COVID-19 vybrat čestné prohlášení. Toto prohlášení lze stáhnout i opakovaně.

Pokud má rodič na škole více dětí, stačí si jen dítě před generováním čestného prohlášení vybrat v levé části obrazovky.

 

Přihlášky do školní družiny pro školní rok 2021-2022 najdete ke stažení v sekci Dokumenty

 

Firma Silkom umožňuje přístup ke svým online výukovým programům pro pedagogy, děti i jejich rodiče. Dočasně budou zpřístupněny všechny programy, posléze potom jen ty, které má škola zakupeny.

K využití programů je třeba do počítače stáhnout a rozbalit aplikaci DidaktaCZ projektor na tomto odkaze:

http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip

Po spuštění této aplikace je nutné stisknout tlačíko "ZadatPIN" v levé hodrním rohu

a zadat kód KCED

 

 

 

 

 

Obálka almanachu

 

V rámci oslav 100. výročí českého školství v Dlouhé Loučce byl za přispění Olomouckého kraje vydán Jubilejní almanach ZŠ Dlouhá Loučka. Kniha obsahuje stručnou historii školy, seznamy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a také seznamy absolventů, které jsou rozděleny podle ročníku ukončení školní docházky. Tuto více než 130 stránkovou publikaci si můžete zakoupit v kanceláři školy v budově u kostela ve dnech školního vyučování v době od 8.00 - 14. 00 hodin a v pokladně obecního úřadu v průběhu úředních hodin. Cena publikace je 150 Kč.

Mgr. Leopold Kropáč

 

 

 

Škola s čSoučasná 1. školní budovaeským vyučovacím jazykem byla v Dlouhé Loučce otevřena 15.září 1919. Prvním učitelem a správcem byl ustanoven František Ošťádal ze Šumvaldu. Do této jednotřídní školy docházelo 18 žáků. Většina dětí navštěvovala školu německou. Ve třicátých letech počet obyvatel s českou národností stoupl a škola byla změněna na dvojtřídku od školního roku 1932/33. Vyučování probíhalo ve vyhrazených místnostech německé školy. Své vlastní budovy se česká škola dočkala až 1.dubna 1936, kdy byla otevřena Švehlova státní obecná a mateřská škola.