Navigace

Obsah

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce - o pár řádků níže

 

Upozornění:

Od 8. 6. mohou navštěvovat školu v rámci dohodnutých schůzek a konzultací i žáci 6., 7., a 8. třídy.

V odkazu Naše škola- Otevírání školy- 2. stupeň najdete důležité informace

 

 

Informace o otevření školy pro 1. stupeň a podklady ke stažení pro přihlášení žáka jsou v části Naše škola - Otevírání školy - 1.stupeň

29.5.2020 - na výše uvedenou stránku vloženy aktuální informace o organizaci skupin při vzdělávání

21.5.2020 - na výše uvedenou stránku byly vloženy další informace o příchodu žáků do školy a odchodu žáků ze školy, ke stažení jsou na výše uvedené stránce rozvrhy hodin jednotlivých skupin a rozpis příchodů skupin na obědy

19.5.2020 - na výše uvedenou stránku byly vloženy první informace k fungování školy od 25.května

 

V květnu bude docházet k částečnému otevírání naší školy, které se bude řídit metodickými pokyny MŠMT a MZČR.

Od 25. 5. 2020 bude probíhat pravidelná denní výuka pro žáky 1. stupně ve skupinách o 15 žácích. Podrobnosti najdete opět na výše zmíněných stránkách. Žáky je však k docházce nutno přihlásit v termínu od 12.5. do 18.5.2020 - nejlépe pomocí formuláře ze stránky Naše škola - Otevírání školy - 1.stupeň emailem na adresu skola@dlouhaloucka.cz. Pozdější přihlášení už nebude možné.

Mgr. Leopold Kropáč

ředitel školy

 

Zadání úkolů pro domácí práci dětí najdete v sekci Naše škola/výuka/třída dítěte.

Využít můžete také edukativní vysílání ČT UčíTelka na ČT 2

 

Zápis

 

 

Obálka almanachu

V rámci oslav 100. výročí českého školství v Dlouhé Loučce byl za přispění Olomouckého kraje vydán Jubilejní almanach ZŠ Dlouhá Loučka. Kniha obsahuje stručnou historii školy, seznamy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a také seznamy absolventů, které jsou rozděleny podle ročníku ukončení školní docházky. Tuto více než 130 stránkovou publikaci si můžete zakoupit v kanceláři školy v budově u kostela ve dnech školního vyučování v době od 8.00 - 14. 00 hodin a v pokladně obecního úřadu v průběhu úředních hodin. Cena publikace je 150 Kč.

Mgr. Leopold Kropáč

 

 

 

Škola s čSoučasná 1. školní budovaeským vyučovacím jazykem byla v Dlouhé Loučce otevřena 15.září 1919. Prvním učitelem a správcem byl ustanoven František Ošťádal ze Šumvaldu. Do této jednotřídní školy docházelo 18 žáků. Většina dětí navštěvovala školu německou. Ve třicátých letech počet obyvatel s českou národností stoupl a škola byla změněna na dvojtřídku od školního roku 1932/33. Vyučování probíhalo ve vyhrazených místnostech německé školy. Své vlastní budovy se česká škola dočkala až 1.dubna 1936, kdy byla otevřena Švehlova státní obecná a mateřská škola.