Navigace

Obsah

Informace o organizaci výuky ve dnech 11. až 22. 1. 2021

Výuka v tomto období bude probíhat beze změn stejně jako v prvním týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021

 

Vážení rodiče, pokud vyzvedáváte své dítě z 1. oddělení školní družiny, používejte po dobu zastupování paní vychovatelky Poláškové paní vychovatelkou Surmovou telefonní číslo 722 008 022

 

 

Informace o organizaci výuky ve dnech 4. až 8. 1. 2021

Výuka v 1. týdnu roku 2021 bude probíhat podle opatření určených pro 5. stupeň systému PES.

K prezenční výuce budou do školy docházet žáci 1. a 2. třídy. Průběh všech činností ve škole bude probíhat za dodržování hygienických opatření (roušky, dezinfekce, časté větrání či pobyt venku).

Žáci vyšších ročníků mají v tomto týdnu nařízeno distanční vzdělávání. Rozvrh videokonferencí je zveřejněn v stránkách školy v sekci Výuka na stránce dané třídy.

Činnost školní družiny bude probíhat v homogenních skupinách, zvlášť pro 1. a zvlášť pro 2. třídu. Ranní družina bude k dispozici pouze pro žáky 1. třídy.

Žáci 1. a 2. třídy mají zajištěny obědy ve školní jídelně. Žáci na distanční výuce mají obědy odhlášeny. Mohou ovšem odebírat obědy za dotovanou cenu do jídlonosičů. K tomuto odběru je nutno se přihlásit u vedoucí školní jídelny.

 

Během distanční výuky jsou žáci povinni sledovat webové stránky školy ( www. skoladl.cz), účastnit se videokonferencí a vypracovávat zadané úkoly. Žáci, kteří nemají možnost připojení na internet, dostanou práci domů. Způsob předání materiálů si dohodnou s třídními učiteli.

Neúčast na distanční výuce omluví rodiče běžným způsobem v žákovské knížce.

 

Rozvrh videokonferencí bude zveřejněn v sekci Naše škola- Výuka.

 

Pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče pro žáky s podpůrnými opatřeními bude probíhat distančním způsobem podobně jako běžná výuka.

V době distanční výuky nebudou probíhat zájmové kroužky - kroužek deskových her, doučování a badatelský kroužek.

 

Pro rodiče je vstup do vnitřních prostor zakázán. Žádáme je tímto, aby do školy sami nevstupovali, zazvonili u dveří a vyčkali, až pro ně přijde některý ze zaměstnanců.

 

Firma Silkom umožňuje přístup ke svým online výukovým programům pro pedagogy, děti i jejich rodiče. Dočasně budou zpřístupněny všechny programy, posléze potom jen ty, které má škola zakupeny.

K využití programů je třeba do počítače stáhnout a rozbalit aplikaci DidaktaCZ projektor na tomto odkaze:

http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip

Po spuštění této aplikace je nutné stisknout tlačíko "ZadatPIN" v levé hodrním rohu

a zadat kód KCED

 

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021

 

V novém školním roce i nadále trvají zvýšená hygienická opatření. Při vstupu do budovy a do jídelny mají žáci k dispozici bezkontaktní dávkovače s desinfekcí. Úklid prostor probíhá za použití virucidních prostředků. Několikrát denně se desinfekčním roztokem ošetřují kliky, madla schodů a vypínače. Ve třídách probíhá pravidelné větrání.

Žádáme rodiče, aby vybavili své děti rouškou, kterou budou mít žáci v aktovce a použijí ji při výskytu příznaků respirační choroby. Pokud Vaše dítě vykazuje známky respirační choroby již doma, neposílejte ho do školy. Chráníte tak zdraví jeho spolužáků i ostatních zaměstnanců školy.

Mgr. Leopold Kropáč

 

 

Zadání úkolů pro domácí práci dětí najdete v sekci Naše škola/výuka/třída dítěte.

Využít můžete také edukativní vysílání ČT UčíTelka na ČT 2

 

Obálka almanachu

V rámci oslav 100. výročí českého školství v Dlouhé Loučce byl za přispění Olomouckého kraje vydán Jubilejní almanach ZŠ Dlouhá Loučka. Kniha obsahuje stručnou historii školy, seznamy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a také seznamy absolventů, které jsou rozděleny podle ročníku ukončení školní docházky. Tuto více než 130 stránkovou publikaci si můžete zakoupit v kanceláři školy v budově u kostela ve dnech školního vyučování v době od 8.00 - 14. 00 hodin a v pokladně obecního úřadu v průběhu úředních hodin. Cena publikace je 150 Kč.

Mgr. Leopold Kropáč

 

 

 

Škola s čSoučasná 1. školní budovaeským vyučovacím jazykem byla v Dlouhé Loučce otevřena 15.září 1919. Prvním učitelem a správcem byl ustanoven František Ošťádal ze Šumvaldu. Do této jednotřídní školy docházelo 18 žáků. Většina dětí navštěvovala školu německou. Ve třicátých letech počet obyvatel s českou národností stoupl a škola byla změněna na dvojtřídku od školního roku 1932/33. Vyučování probíhalo ve vyhrazených místnostech německé školy. Své vlastní budovy se česká škola dočkala až 1.dubna 1936, kdy byla otevřena Švehlova státní obecná a mateřská škola.