Menu
rozšířené vyhledávání
Základní škola Dlouhá Loučka
ZŠ Dlouhá Loučka

Historie školy

Hlavní budova školyŠkola s českým vyučovacím jazykem byla v Dlouhé Loučce otevřena 15.září 1919. Prvním učitelem a správcem byl ustanoven František Ošťádal ze Šumvaldu. Do této jednotřídní školy docházelo 18 žáků. Většina dětí navštěvovala školu německou. Ve třicátých letech počet obyvatel s českou národností stoupl a škola byla změněna na dvojtřídku od školního roku 1932/33. Vyučování probíhalo ve vyhrazených místnostech německé školy. Své vlastní budovy se česká škola dočkala až 1.dubna 1936, kdy byla otevřena Švehlova státní obecná a mateřská škola. Po obsazení Československa německými vojsky byla činnost české školy násilně přerušena. 
Vyučování v české škole bylo obnoveno až 3.září 1945. Mnoho dětí i z českých rodin neumělo téměř vůbec česky, chyběly učebnice, starší děti chodily do měšťanské školy v Šumvaldě. Provoz místní měšťanské školy byl zahájen pod vedením ředitele Josefa Havlíčka až koncem listopadu. Události roku 1968 a následujících se projevily na napjaté atmosféře v pedagogickém sboru, mnoho pedagogů bylo za své názory a postoje potrestáno a museli čelit různým způsobům nátlaku a represí.V sedmdesátých letech došlo k rozsáhlé rekonstrukci školních budov, jejichž vzhled se změnil jak uvnitř, tak i zvenku. K dalším rekonstrukčním změnám došlo v roce 1988, kdy bylo vybudováno ústřední vytápění budovy u kostela a spojovací chodba se šatnami, čímž se odstranilo přecházení žáků mezi oběma budovami přes školní dvůr. 
Po roce 1989 se situace mezi pedagogy uvolnila. V roce 1992 se ředitelem stal Pavel Richter. Pod jeho vedením pokračovaly úpravy v okolí školy. Byla vybudována počítačová učebna a keramická dílna, které jsou využívány jak ve výuce, tak i ve volném čase žáků. V devadesátých letech, v důsledku snižujícího se počtu žáků přestala škola využívat IV. školní budovu u obecního úřadu. Žáci 1. stupně začali docházet do budovy U Modré hvězdy. Ke konci funkčního období Pavla Richtera došlo také na vybudování multifunkčního hřiště. Na tomto projektu se významně podílela také obec Dlouhá Loučka a finančně byl zajištěn v rámci programu OPOK Olomouckého kraje. V roce 2006 odešel Pavel Richter do důchodu a na místo ředitele byl na základě konkurzního řízení jmenován Vojtěch Pšenica. Pod jeho vedením pokračovaly práce na rekonstrukci školy. Proběhla kompletní rekonstrukce I. a II. budovy u kostela, v rámci které došlo k přístavbě a rekonstrukci školní kuchyně a jídelny. Škola tak získala provoz vyhovující všem nárokům a předpisům, které začaly platit pro moderní vývařovny. V části budov byly zrekonstruovány stropy,vybudováno bylo nové ústřední topení, technické rozvody a část fasády. O rok později došlo ještě na výměnu starých oken. Ve stejném roce proběhla kompletní rekonstrukce všech prostor v bodově U Modré hvězdy. Na začátku roku 2008 byla jedna ze tříd U Modré hvězdy vybavena multimediální interaktivní tabulí. V roce 2017 byly nové tabule s možností interaktivní projekce instalovány ve všech třídách.

Naše škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kontakt

Adresa:
ZŠ Dlouhá Loučka
Šumvaldská 220
783 86 Dlouhá Loučka

Kontakty:
Hlavní budova: 585 000 401
Modrá hvězda: 585 037 076

Školní jídelna: 585 001 429

Školní družina v době provozu:
1. oddělení - M. Polášková - 720 414 906
2. oddělení - P. Trnečková - 737 392 673
3. oddělení - I. Šenková - 722 795 745

E-mail: skola@dlouhaloucka.cz
ID DS: k54mkrh

Více

Mohlo by Vás zajímat