Navigace

Obsah

Prázdninový provoz

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášky do školní družiny na školní rok 2022-23

Ředitelství školy oznamuje rodičům, že v 1. polovině května proběhne zjištění zájmu o docházku žáků 2. - 5. třídy do školní družiny od září 2022.

Žádáme rodiče, aby vyplnili předběžnou přihlášku do školní družiny platnou od 1. 9. 2022 a tuto odevzdali třídním učitelkám do 18. 5. 2022 nebo elektronicky na email marcela.plhakova@skoladl.cz.

Formulář přihlášky je možné stáhnout v sekci Dokumenty.

 

 

Oznámení o ztrátě razítka

Ředitel ZŠ Dlouhá Loučka oznamuje, že v průběhu rekonstrukce budovy ZŠ U Modré hvězdy došlo ke ztrátě razítka. Jedná se o neplatné razítko školy, které se již nepoužívá, ale jeho vzhled je možno s oficiálně používaným razítkem zaměnit. Vzor ztraceného razítka najdete v sekci Dokumenty.

 

 

 

 

Obálka almanachu

 

V rámci oslav 100. výročí českého školství v Dlouhé Loučce byl za přispění Olomouckého kraje vydán Jubilejní almanach ZŠ Dlouhá Loučka. Kniha obsahuje stručnou historii školy, seznamy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a také seznamy absolventů, které jsou rozděleny podle ročníku ukončení školní docházky. Tuto více než 130 stránkovou publikaci si můžete zakoupit v kanceláři školy v budově u kostela ve dnech školního vyučování v době od 8.00 - 14. 00 hodin a v pokladně obecního úřadu v průběhu úředních hodin. Cena publikace je 150 Kč.

Mgr. Leopold Kropáč

 

Škola s čSoučasná 1. školní budovaeským vyučovacím jazykem byla v Dlouhé Loučce otevřena 15.září 1919. Prvním učitelem a správcem byl ustanoven František Ošťádal ze Šumvaldu. Do této jednotřídní školy docházelo 18 žáků. Většina dětí navštěvovala školu německou. Ve třicátých letech počet obyvatel s českou národností stoupl a škola byla změněna na dvojtřídku od školního roku 1932/33. Vyučování probíhalo ve vyhrazených místnostech německé školy. Své vlastní budovy se česká škola dočkala až 1.dubna 1936, kdy byla otevřena Švehlova státní obecná a mateřská škola.